Підписатись
Yevheniya Andrushchak / Євгенія Андрущак
Yevheniya Andrushchak / Євгенія Андрущак
Ivan Franko National University of Lviv
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діагностика банкрутства українських підприємств
ЄМ Андрущак
Фінанси України, 118-124, 2004
642004
Удосконалення інституту банкрутства
ЄМ Андрущак
Фінанси України, 29-36, 2001
432001
Управління фінансовими ресурсами у процесі реструктуризації підприємств
ЄМ Андрущак, ОМ Підхомний
Фінанси України, 30-38, 2002
232002
Реорганізація як ефективний засіб вирішення проблеми банкрутства підприємств
ЄМ Андрущак
Регіональна економіка, 83-89, 2002
182002
Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики в Україні
ЄМ Андрущак, ВС Хар
Науковий вісник НЛТУ України 21 (6), 106-113, 2011
122011
Регулювання процесів банкрутства підприємств у перехідній економіці України
ЄМ Андрущак
Івана Франка.– Львів, 2003
112003
Банківська система: підручник
МІ Крупка, ЄМ Андрущак, НГ Пайтра
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013
92013
Організаційно-економічні аспекти координації грошово-кредитної та фіскальної політики в Україні
ЄМ Андрущак, В Хар
Науковий журнал «Економіка та управління, 55-61, 2010
82010
Банківські операції: навч. посібник
МІ Крупка, ЄМ Андрущак, НГ Пайтра
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009
82009
Аналіз передумов запровадження інфляційного таргетування в Україні
ЄМ Андрущак, ЮВ Горбата
Молодий вчений, 65-71, 2015
42015
Реалізація банками ІРО як метод збільшення основного капіталу
Є Андрущак, Н Пайтра
Формування ринкової економіки в Україні.–2009.–Вип 19, 135-139, 2009
42009
Використання інструментарію грошово-кредитного регулювання для стимулювання зростання економіки
ЄМ Андрущак, ОО Перепьолкіна
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3, 4-12, 2008
42008
Фінансова санація як спосіб запобігання банкрутству підприємств
Є Андрущак, В Біленька
Молодий вчений, 451-456, 2018
32018
Діагностика рівня капіталізації банківської системи України
ЄМ Андрущак, БК Мельник, ОІ Щуревич
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2016
32016
Інституціональні аспекти функціонування каналу банківського кредитування
ЄМ Андрущак
Науковий вісник НЛТУ України 21 (7), 145-151, 2011
22011
Ефективний банківський нагляд як передумова відновлення стійкого розвитку банківської системи України
ЄМ Андрущак, ОІ Щуревич
Бизнес Информ, 178-183, 2016
12016
Проблеми та тенденції у сфері віртуалізації банківського бізнесу в Україні
АО Лехович, ЄМ Андрущак, МС Мрочко
Галицький економічний вісник 73 (6), 33-42, 2021
2021
ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ АКБ “ЛЬВІВ”
ЄМ Андрущак, ВС Фуфалько
Вісник ЛТЕУ. Економічні науки, 25-30, 2021
2021
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ
М Дацишина, Є Андрущак
ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН, 2020
2020
Проблеми капіталізації банківської системи України
YM Andrushchak, OI Shchurevych
Стратегія економічного розвитку України 42, 128-138, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20