Оксана Судакова
Оксана Судакова
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
Підтверджена електронна адреса в mail.pgasa.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства
ОІ Судакова
Економічний простір, 140-148, 2008
992008
Формування системи управління економічною безпекою підприємництва
ОІ Судакова
Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип 231, 1652-1661, 2007
292007
Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс]
ОІ Судакова, ДВ Гречко, АВ Шкурупій
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/4. _SVMN_2007/Economics/18818. doc. htm, 2007
232007
Моделювання процесів управління економічною безпекою підприємства./Судакова ОІ
ОІ Судакова
Економіка будівництва і міського господарства 4 (1), 35-41, 2008
162008
Логістизація як засіб забезпечення економічної безпеки підприємства
О Судакова
Схід: Аналітично-інформаційний журнал, 87, 2008
132008
Механізм формування економічної безпеки підприємства
ОІ Судакова
Економіка будівництва і міського господарства.–Макіївка: Донбаська …, 2007
112007
Финансовая диагностика экономической безопасности предприятия
ОИ Судакова, ЕВ Яковишина
Materials of final international scientifically-practical conference «The …, 2005
102005
Ефективність управління підприємством та підходи до її визначення
ОЮ Щеглова, ОІ Судакова, МВ Лаже
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
92017
Фінансова складова економічної безпеки підприємства
ОМ Судакова
Схід 4, 78-88, 2013
92013
Забезпечення екологічної безпеки виробничих підприємств
ОІ Судакова, ДА Судакова
Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали ІІІ …, 2011
82011
Організація управління економічною безпекою підприємства
ОІ Судакова
Економічний простір: Зб. наук. праць.–Дніпропетровськ: ПДАБА, 148-156, 2008
82008
Обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та ризику
ОІ Судакова
Економіка і регіон, 158-162, 2012
72012
Економічна безпека підприємства у функціональному аспекті його інноваційного розвитку [Електронний ресурс]
ОІ Судакова
Режим доступу: http://www. confcontact. com/2009_03_05/5_sudakova. htm, 0
7
Формування концептуальних засад планування економічної безпеки підприємства
ОІ Судакова
Економічний простір, 204-213, 2009
62009
Головна характеристика механізму управління економічною безпекою розвитку підприємства
ОІ Судакова, ОЮ Щеглова, ОО Гасенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
52017
Економічна діагностика імовірності банкрутства підприємств
ОІ Судакова
Економічний простір, 265-270, 2012
52012
Економічна діагностика банкрутства підприємства
ОІ Судакова
Економічний простір, 198-206, 2008
52008
Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства
ОІ Судакова, ІВ Криськов
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2006
52006
Диагностика финансовой безопасности предприятия
ОИ Судакова
Матеріали міжнародної конференції “Форуму гірників 4, 117-125, 2005
52005
Економічна безпека: аспект оцінки інвестиційної привабливості підприємств [Електронний ресурс].—Режим доступу: Hhttp
ОІ Судакова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/prvs/2008_2/0604. pdf, 0
5
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20