Подписаться
Кучерявенко Микола Петрович / Kucheryavenko Mykola (ORCID: 0000-0002-8020-5748; ROR 05grw1m33)
Кучерявенко Микола Петрович / Kucheryavenko Mykola (ORCID: 0000-0002-8020-5748; ROR 05grw1m33)
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Курс налогового права: в 6 т.
НП Кучерявенко
Х.: Право 4, 2002
6492002
Налоговое право: учебник
НП Кучерявенко
Харьков: Легас 490, 2001
3592001
Финансовое право: Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов
ЛК Воронова, НП Кучерявенко
Харьков: Легас 360, 2003
310*2003
Податкові процедури: правова природа і класифікація: монографія
МП Кучерявенко
К.: Алерта, 460, 2009
1972009
Податкове право України: Академічний курс: підручник
МП Кучерявенко
К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність, 701, 2008
1952008
Податкове право України: підручник
МП Кучерявенко
Pravo, 2012
1652012
Курс налогового права
НП Кучерявенко
Статут, 2009
1632009
Податковий кодекс України: постатейний коментар: у 2 ч. та iн.; за ред. МП Кучерявенка
ВВ Бiлоус, ЛК Воронова, ОО Головашевич
115*2011
Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине
НП Кучерявенко
1151997
Основы налогового права
НП Кучерявенко
Харьков: Константа, 5, 1996
1011996
Податкове право: підручник
МП Кучерявенко
Харків: Право, 536, 2013
822013
Фінансове право
ЛК Воронова, МП Кучерявенко
Київ: Вентурі, 1998
61*1998
Фінансова енциклопедія
ОП Орлюк, ЛК Воронова, ІБ Заверуха, МП Кучерявенко, інші
К.: Юрінком Інтер, 472, 2008
58*2008
Основи податкового права: Навчальний посібник
МП Кучерявенко
Харків: Легас, 261-268, 2001
572001
Курс налогового права: в 2 т. Т. 1: Общая часть
НП Кучерявенко
М.: Статут, 2009
392009
Теоретичні проблеми правового регулювання податків та зборів в Україні
МП Кучерявенко
Ярослава Мудрого. Харків, 1997
381997
Податковий кодекс України : науково-практичний коментар: у 3 ч./МП Кучерявенко, ІЛ Самсін, ІХ Темкіжев та ін..; за ред. МП Кучерявенка та ІХ Темкіжева
МП Кучерявенко, інші
Х.: Право, 23, 2012
34*2012
К вопросу о согласовании норм, регулирующих финансовую деятельность
НП Кучерявенко
Финансовое право, 10-13, 2004
302004
Система податкових органів України
ТЄ Кушнарьова, МП Кучерявенко
Х.: Торсін, 192 с., 2000
292000
Цифрові активи та їх правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн: монографія
А Кудь, М Кучерявенко, Є Смичок
Харків: Право, 216 с., 2019
282019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20