Фелікс Рудич
Фелікс Рудич
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІІ.Ф.Кураса НАН України
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політологія: Підручник
ФМ Рудич
Либідь, 2009
122*2009
Політологія: Підручник
ФМ Рудич
Либідь, 2006
1222006
Геополітика: підручник
АІ Кудряченко, ФМ Рудич, ВО Храмов
МАУП, 2004
752004
16. Многоли власти нужно власти? Украина в контексте трансформации политических систем в странах СНГ, Балтии, Центральной и Восточной Европы
ФМ Рудич
Наукова думка, 2010
52*2010
Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави
ФМ Рудич
Політичний менеджмент, 3-15, 2008
362008
Чи багато влади потрібно владі?(Україна в контексті трансформації політичних структур у країнах СНД і Балтії, Центр. і Схід. Європи): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл
ФМ Рудич
К.: Довіра 142, 15, 1998
321998
Політичні ризики в сучасній Україні: виклики й відповіді
М Михальченко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
31*2007
Політична система та інститути громадянського суспільства в сучаснійУкраїні: Навч. посібник
ФМР керівникавторськогоколективу)
Либідь, 2008
242008
Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку
керівник авторського колективу Ф.М.Рудич (загальнаредакція
Парламентське вид-во, 2006
232006
Політичний клас в сучасній Україні: передумови становлення (частина 2)
ФМ Рудич
Віче, 20 – 24, 2009
212009
Політичний клас в сучасній Україні: передумови становлення (частина І)
ФМ Рудич
Віче, 25 –27, 2009
212009
Політичне лідерство на пострадянському просторі: методологічний контекст
ФМ Рудич
Політичний менеджмент, 5 –14, 2006
182006
Політична наука в Україні: стан і перспективи
ФМ Рудич
Політичний менеджмент, 5-18, 2003
182003
Формування політичних структур в сучасній Україні: політологічний аналіз
ФМ Рудич
Український історичний журнал, 51-65, 1994
171994
Політична влада і опозиція в Україні: методологічний контекст
ФМ Рудич
Віче, 2013
142013
Громадянське суспільство в Україні: віражі і перспективи сходження
Ф Рудич
Віче, 2004
142004
Демократичний транзит як механізм реформування державного управління: світові моделі та проблеми застосування
Ю Панійко, В Погорілко, О Романюк, Н Руда, Ф Рудич, О Слива, ...
132009
6. Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти
ЗФМ Рудича
Парламентське вид-во, 2008
132008
3. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденціїрозвитку: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти
ЗФМ Рудича
Парламентське вид-во, 2002
13*2002
Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку
РФМР ін.
Парламентське вид-во, 1998
13*1998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20