Масич Світлана Юріївна
Масич Світлана Юріївна
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Verified email at hnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Сутність фасилітуючої педагогічної взаємодії
СЮ Коломийченко
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 2007
122007
Підготовка майбутнього вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах до організації фасилітаційного спілкування з учнями
СЮ Коломійченко
Дисертація канд. пед. наук./СЮ Коломійченко—Х, 2010
62010
Методологічні підходи як підґрунтя становлення системи підготовки викладача вищого навчального закладу
СЮ Масич
Педагогіка та психологія, 2014
42014
Підготовка майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах до організації фасилітаційного спілкування з учнями
СЮ Коломійченко
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної …, 0
3
Сутнiсть фасилiтуючої педагогiчної взаємодiї
СЮ Коломийченко
Педагогiка i психологiя формування творчої особистостi: проблеми i пошуки …, 2007
22007
Система компетенцій викладача вищого навчального закладу
СЮ Масич
Педагогіка та психологія, 135-143, 2014
12014
Суть дидактичної підготовки майбутнього педагога
СЮ Масич
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 331-336, 2013
12013
Становлення системи підготовки викладача вищого навчального закладу у світовій практиці: історичний аспект
СЮ Масич
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
12013
Педагогічна підтримка як засіб фасилітаційного спілкування
СЮ Коломійченко
Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод. зб./редкол.: НВ …, 2009
12009
Propedeutics of Creative Development of the Future Specialist in the Process of Vocational Training
V Masych, S Masych
Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, 96-108, 2018
2018
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
SY Masych
Педагогіка та психологія, 100-107, 2018
2018
Пропедевтика творчого розвитку майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки
ВВ Масич, СЮ Масич
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний вищий навчальний заклад імені …, 2018
2018
Особливості педагогічного сприяння особистісно-професійному саморозвитку викладача вищої школи
СЮ Масич
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 122-128, 2018
2018
Особливості особистісно-професійного саморозвитку викладача вищого навчального закладу
СЮ Масич
Педагогіка та психологія, 181-190, 2018
2018
ВИТОКИ ІДЕЙ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОСЬКИХ ПРАЦЯХ
СЮ Масич
М34 Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні …, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
СЮ Масич
НАУКОВА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ВИМІРАХ СУЧАСНОСТІ Й МАЙБУТНЬОГО …, 2017
2017
Педагогічна техніка викладача вищого навчального закладу
СЮ Масич
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2017
2017
Удосконалення професійної підготовки майбутнього педагога: суб’єктно-особистісний підхід
СЮ Масич
Педагогіка та психологія, 257-265, 2017
2017
PERSONAL SELF-REALIZATION AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CATEGORY
SY Masych
News of Science and Education 21 (3), 037-043, 2016
2016
Рефлексія як підґрунтя професійного саморозвитку викладача вищого навчального закладу
СЮ Масич
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20