Діхтяр Ірина Олександрівна
Діхтяр Ірина Олександрівна
Український інститут експертизи сортів рослин
Подтвержден адрес электронной почты в домене sops.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Агроекологічні проблеми землекористування Київської області
ОО Ракоїд, ЯП Діхтяр, ОВ Крикунова
Агробіологія, 55-59, 2011
52011
Application of SSR markers to differentiate new varieties of soybean (Glycine max (L.) Merr.)
ЛМ Присяжнюк, СІ Мельник, ЮВ Шитікова, ІО Сігалова, АП Іваницька
Plant varieties studying and protection 13 (3), 269-276, 2017
42017
Екологічна оцінка сільських селітебних територій
НВ Палапа, ОВ Устименко, ІО Сігалова
Агроекологічний журнал, 89–95-89–95, 2017
32017
Основні складові збалансованого розвитку сільських територій
НВ Палапа, ІО Сігалова, БА Тамір
Агроекологічний журнал, 84-89, 2012
32012
Оцінка стану селітебних територій промислового міста
НВ Палапа, ІО Сігалова, ТВ Гапонова
Збірник наукових праць Білоцерків. нац. аграр. ун-ту., 96-99, 2012
12012
Analysis of diversity and genetic interactions of potato varieties (Solanum tuberosum L.) based on morphological characteristics and SSR markers
LM Prysiazhniuk, OL Klyachenko, IO Dikhtiar, NV Symonenko
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин 14 (3), 277-284, 2018
2018
Сучасний стан грунтів селітебних територій промислового міста
ІО Сігалова, ЛМ Присяжнюк
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: матеріали IV …, 2018
2018
Застосування SSR-маркерів для оцінки поліморфізму ліній цукрових буряків
ЛМ Присяжнюк, ЮВ Шитікова, ІО Сігалова, ОВ Піскова
Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур: тези доповідей …, 2018
2018
Зеїнові маркери в аналізі генофонду кукурудзи (ZEA MAYS L.)
ЛМ Присяжнюк, ТМ Сатарова, ЮВ Шитікова, ІО Сігалова
Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин: Матеріали Міжнародної …, 2017
2017
Застосування мультиплексної ПЛР для ідентифікації цукрових буряків толерантних до дії гліфосату
ЛМ Присяжнюк, ІО Сігалова, ВД Шкляр
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: Матеріали ІІІ …, 2017
2017
Вплив техногенного навантаження на сучасний стан селітебних територій
ЛМ Присяжнюк, ІО Сігалова, АП Іваницька
Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали XII Міжнародної …, 2017
2017
Аналіз деградації земель у світі
ІО Сігалова, ЛМ Карпук, ОВ Крикунова
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур …, 2017
2017
Ідентифікація та диференціація генотипів ячменю за електрофоретичними спектрами гордеїнів
ЛМ Присяжнюк, ЛВ Король, ІО Сігалова, ЮВ Шитікова
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур …, 2017
2017
Оцінка алельного стану гена β-каротингідроксилази1 у ліній кукурудзи (Zea mays L.)
ЮО Гончаров, ЮВ Шитікова, СІ Мельник, ІО Сігалова
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 11-17, 2017
2017
Нормативно-правове забезпечення розвитку сільських територій в контексті євроінтеграційних процесів (науково-методичні рекомендації)
НВ Палапа, ОІ Шкуратов, ОВ Устименко, НБ Гнатів, ІО Сігалова, ...
ДІА, 2017
2017
Агроекологічна оцінка земельного фонду на місцевому рівні
ЛМ Карпук, ОВ Крикунова, АА Павліченко, ІО Сігалова
Родючість ґрунтів – основа безпеки країни: Матеріали Міжнародної науково …, 2017
2017
Використання SSR-маркерів для диференціації нових сортів сої (GLYCINE MAX (L.) MERR.)
ЛМ Присяжнюк, СІ Мельник, ЮВ Шитікова, ІО Сігалова, АП Іваницька
Plant varieties studying and protection 13 (3), 269-276, 2017
2017
Ринок ячменю: стан та перспективи розвитку
ІО Сігалова, ЛМ Присяжнюк
Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в …, 2017
2017
Поліморфізм нових сортів сої за ДНК-маркерами
ЛМ Присяжнюк, ЮВ Шитікова, ІО Сігалова
Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в …, 2017
2017
Агроекологічний стан грунтів селітебних територій
ІО Сігалова
V міжнароднанауково-практична конференція молодих вчених "Новітні технології …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20