Білоус Софія
Білоус Софія
асистент, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка туризму: теорія та практика: підручник
МП Мальська, МЙ Рутинський, СВ Білоус, НЛ Мандюк
Київ: Центр учб. л-ри, 2014
372014
Економіка туризму: теорія та практика
МП Мальська, МИ Рутинський, СВ Білоус, НЛ Мандюк
МП Мальська, МЙ Рутинський, СВ Білоус, Мандюк НЛ–К.: Центр учбової літератури, 2014
302014
Стан та перспективи замкового туризму в контексті стратегічного розвитку туристичної галузі західного регіону України
ОЮ Бордун, СВ Білоус
Економіка. Управління. Інновації, 2011
82011
Організаційно-економічні засади розвитку туристичного бізнесу України
СВ Білоус
СВ Білоус, 2012
72012
Результати Євро-2012 для розвитку туристичної інфраструктури Львівської області
СВ Білоус
Сталий розвиток економіки, 152-156, 2013
22013
Організаційно-економічне забезпечення розвитку туризму в передень Євро-2012
С Білоус
Вісник Львівського університету, 2008
22008
Особливості управління розвитком туристичного бізнесу
C Білоус
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 21-27, 2012
12012
СВІТОГЛЯДНО-ПІЗНАВАЛЬНА РОЛЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ: ВІД ОСТРОЗЬКОЇ БІБЛІЇ І ДО НАШИХ ДНІВ.
С Білоус
Сучасна парадигма управління і Острозька біблія.–Львів, 91-96, 2009
12009
Менеджмент організацій: теорія та практика
БСВ Мальська М. П.
2019
менеджмент організацій
БСВ Мальська М. П.
2019
The influence of global processes on the strategic development of festive tourism in Ukraine
OPB S. V.Bilous, M. P. Malskа, Y. O. Mashuk
Menagement mechanisms and development strategies of economic entities in …, 2019
2019
Тенденції стратегічного розвитку фестивального туризму у Львівській області
С Білоус
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 281-289, 2018
2018
ТЕНДЕНЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
БС В.
Вісник міжнародних відносин, 281-289, 2018
2018
Деякі аспекти аналізу економічного потенціалу найбільших міст України на мікрорівні
БОП Масюк Ю.О., Білоус С.В.
Вісник одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 23 (6(71 …, 2018
2018
Ринок туристичних послуг Тернопільської області: динаміка та ретроспективи розвитку
ПІС Красько А.Б., Білоус С.В.
Географія та туризм: Наук. Зб., 131-146, 2018
2018
Сучасний стан та стратегічні орієнтири туристичного бізнесу Західного регіону України
БСВМЮОБ О.
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 52-60, 2018
2018
Джерела фінансування інвестиційних проектів суб'єктами туристичної діяльності України
І Пурська, С Білоус
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2018
2018
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У МІСТАХ ЗАХІДНОГО ТА СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
СВ Білоус, ІС Пурська, АВ Дашковська
Комунальне господарство міст, 52-63, 2018
2018
Landscape mapping of Podillia underground systems for tourism purposes
BS Khovalko A.
IV Miȩdzynarodowa Konferencja Naukowa “Współpraca transgraniczna w …, 2017
2017
Strategic directions of preserving tourist resources in Ukraine
B S. V.
IV Miȩdzynarodowa Konferencja Naukowa “Współpraca transgraniczna w …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20