Маркович Ірина Богданівна (Markovych Iryna)
Маркович Ірина Богданівна (Markovych Iryna)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства
ІБ Маркович
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
112012
Економічна свобода та економічний розвиток: теоретико-емпіричне дослідження зв’язку
І Маркович
Журнал європейської економіки 13 (2), 125-140, 2017
52017
Теоретичне дослідження ролі планування в стратегічному управлінні підприємством
ІБ Маркович, ИБ Маркович
ТНТУ, АСУ, 2012
52012
Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб’єктних зв’язків
ОВ Панухник, ІБ Маркович
Актуальні проблеми економіки, 51-57, 2015
42015
Розкриття сутності поняття трансформації економічного простору у системі категорій розвитку національної економіки
ІБ Маркович
42014
Спеціалізація експортних товарних груп як одна із характеристик торговельного потенціалу держави
ІБ Маркович
32015
Трансформація промисловості в системі глобальних викликів: організаційно-мережеві зміни та конкуренто-інноваційні виміри: Монографія
І Маркович
32012
Особливості змін у промисловості україни під впливом переходу до умов „нової економіки”
ІБ Маркович
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
32010
Особливості формування цілей в системі стратегічного управління промислового підприємства
І Маркович
Інноваційна економіка, 30, 2012
22012
трансформація промисловості в умовах глобалізаціʀ
ІБ Маркович
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 03 „Економіка та управління …, 2011
22011
РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОСИЛЕНА МІЖДЕРЖАВНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ІБ Маркович
Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2015
1*2015
Концептуальне бачення гіперглобалістами тенденцій світового економічного розвитку
ІБ Маркович
12014
Експортна спеціалізація України на світовому ринку
ІБ Маркович
Інноваційна економіка, 44-48, 2013
12013
Дослідження міжнародних асиметрій в рамках нової економічної географії
І Маркович
Соціально-економічні проблеми і держава, 110-116, 2013
12013
Методологічні основи дослідження національної економіки з позицій системного аналізу
І Маркович, І Струтинська
Соціально-економічні проблеми і держава, 14-21, 2019
2019
Можливості та загрози економіки України в процесах територіальної інтеграції
І Маркович
Материали за XV международна научна практична конференция, Найновите …, 2019
2019
Changes in Approaches to Understanding the Competitive Advantages of Enterprises
I Markovych
Nauka I Studia, 37-40, 2019
2019
Баланс централізованого та децентралізованих впливів на територіально-господарські утворення в Україні / Ірина Маркович // MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA «SCIENCE, RESEARCH …
І Маркович
2019
Інноваційна інфраструктура як джерело генерації стартапів
І Маркович
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування …, 2019
2019
Поліцентричний розвиток регіонів в контексті процесів децентралізації / І.Б. Маркович
І Маркович
Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Формування …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20