Маркович Ірина Богданівна (Markovych Iryna)
Маркович Ірина Богданівна (Markovych Iryna)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства
ІБ Маркович
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
122012
Трансформація промисловості в системі глобальних викликів: організаційно-мережеві зміни та конкуренто-інноваційні виміри: Монографія
І Маркович
72012
Економічна свобода та економічний розвиток: теоретико-емпіричне дослідження зв’язку
І Маркович
Журнал європейської економіки 13 (2), 125-140, 2017
52017
Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб’єктних зв’язків
ОВ Панухник, ІБ Маркович
Актуальні проблеми економіки, 51-57, 2015
52015
Розкриття сутності поняття трансформації економічного простору у системі категорій розвитку національної економіки
ІБ Маркович
52014
Теоретичне дослідження ролі планування в стратегічному управлінні підприємством
ІБ Маркович, ИБ Маркович
ТНТУ, АСУ, 2012
52012
Спеціалізація експортних товарних груп як одна із характеристик торговельного потенціалу держави
ІБ Маркович
42015
трансформація промисловості в умовах глобалізаціʀ
ІБ Маркович
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 03 „Економіка та управління …, 2011
32011
Особливості змін у промисловості україни під впливом переходу до умов „нової економіки”
ІБ Маркович
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
32010
Концептуальне бачення гіперглобалістами тенденцій світового економічного розвитку
ІБ Маркович
22014
Особливості формування цілей в системі стратегічного управління промислового підприємства
І Маркович
Інноваційна економіка, 30, 2012
22012
РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОСИЛЕНА МІЖДЕРЖАВНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ІБ Маркович
Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2015
1*2015
Експортна спеціалізація України на світовому ринку
ІБ Маркович
Інноваційна економіка, 44-48, 2013
12013
Дослідження міжнародних асиметрій в рамках нової економічної географії
І Маркович
Соціально-економічні проблеми і держава, 110-116, 2013
12013
Shneider B. (Ed.) Theoretical and Methodological Approaches to the Formation of a Modern System of Enterprises, Organizations and Institutions’ Development …
I Markovych, I Aksonova, V Bozhanova, B O., and others
Primedia eLaunch LLC, 2019
2019
Передумови та особливості зміни вимог до характеру ведення бізнесу в епоху цифровізації глобальної економіки
І Маркович, І Струтинська
Причорноморські економічні студії, 105-109, 2019
2019
Аналіз світових товарних та фінансових ринків з позицій їх впливу на українську економіку
І Маркович
Monografia pokonferencyjna «SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT», 6-7, 2019
2019
Дослідження конкурентоспроможності економіки через призму теоретичних підходів
ІБ Маркович
Галицький економічний вісник 58 (3), 16-22, 2019
2019
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village
P Kumar, V Stadnyk, G Sokoliuk, J Holovchuk, K Osipenko, ...
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village, 2019
2019
Методологічні основи дослідження національної економіки з позицій системного аналізу
І Маркович, І Струтинська
Соціально-економічні проблеми і держава, 14-21, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20