Гуцалюк Олексій
Гуцалюк Олексій
ПЗВО "Міжнародний європейський університет"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вибір технологій управління діяльністю підприємства.
ОМ Гуцалюк, АН Гуцалюк
ХНЕУ, 2013
112013
Підходи до визначення поняття «технологія управління» діяльністю підприємства
ОВ Пальчук, ОМ Гуцалюк
КНТУ, 2011
112011
Взаємозв’язок ієрархічної структури технологій управління з рівнями технологічної зрілості підприємства
ОМ Гуцалюк
Управління розвитком: зб. наук. пр, 118, 2011
112011
Передумови та фактори впровадження технологій управління діяльністю підприємства
О Гуцалюк
Економічний аналіз, 105, 2011
102011
Розвиток міжнародного бізнесу в контексті міжнародного менеджменту
ОМ Гуцалюк, ВА Череватенко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 8-13, 2015
62015
Сучасний бухгалтер: його місце та роль в світі
ОМ Гуцалюк
Режим доступу: http://intkonf. org/gutsalyuk-om-suchasniy-buhgalter-yogo-rol …, 0
6
Взаємозв’язок iєрархiчної структури технологiй управлiння з рiвнями технологiчної зрiлостi пiдприємства
ОМ Гуцалюк
Управлiння розвитком: зб. наук. роб, 61, 2011
52011
Сучасний бухгалтер: його роль та місце в світі [Електронний ресурс]
ОМ Гуцалюк
Оргкомiтет МНПIК. Київ, Україна. Режим доступу: http://intkonf. org …, 0
5
Інтеграційний базис управління конкурентним позиціонуванням корпоративних підприємств
ОМ Гуцалюк
Бізнес-навігатор, 136-142, 2017
42017
Постанова задачі оцінювання безпеки інтеграційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем
ОМ Гуцалюк
Бизнес Информ, 2016
42016
Теоретичні підходи до визначення сутності фінансового забезпечення діяльності підприємств ЖКГ
ОМ Гуцалюк, ОЮ Коцюрба
Бизнес Информ, 2015
42015
Особливості розвитку технологій управління діяльністю підприємства
ОМ Гуцалюк
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
42011
Концептуальні засади управління корпоративним інтеграційним розвитком об’єднань акціонерних товариств
ОМ Гуцалюк
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, 69-84, 2017
32017
Корпоративні механізми забезпечення економічної безпеки великомасштабних економіко-виробничих систем
ОМ Гуцалюк, ВА Череватенко
Актуальні проблеми економіки, 60-71, 2017
32017
Теоретико-методологічне забезпечення формування механізму управління корпоративними інтеграційними процесами
ОМ Гуцалюк
Вестник экономической науки Украины, 2017
32017
Місце технології управління персоналом підприємства в системі менеджменту
ОМ Гуцалюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
32014
Методичний підхід до оцінювання технологічної зрілості підприємства
ОМ Гуцалюк
Бізнес Інформ, 200-204, 2012
32012
Використання рейтингових систем для оцінювання фінансового потенціалу банку
ОМ Гуцалюк
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, 125-141, 2017
22017
Організація управління економічною безпекою корпоративного інтеграційного розвитку
ОМ Гуцалюк
Управління розвитком, 66–74-66–74, 2016
22016
Дослідження компонентних складових оцінювання фінансового потенціалу банківських установ
ОМ Гуцалюк
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 113-117, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20