Оксана Прийма | Oksana Prijma
Оксана Прийма | Oksana Prijma
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Influence of cadmium loading on the state of the antioxidant system in the organism of bulls
BV Gutyj, SD Mursjka, DF Hufrij, II Hariv, ND Levkivska, NV Nazaruk, ...
Biosystems Diversity 24 (1), 2016
172016
The influence of “Amprolinsile” and brovitacoccide on the activity of blood seru m enzymes by the eumeriosic invasion
B Gutyj, I Hariv, V Gunchak, A Sobolta, O Prijma, E Iesina
Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and …, 2018
42018
Взаємовідносини в системі «паразит-хазяїн» за токсокарозу собак
ОБ Прийма
ступеня канд. вет. наук: 16.00. 11 «Паразитологія, гельмінтологія»/ОБ Прийма …, 0
3
A modern look at the problem of toxocarosis in dogs
W Said, VV Stybel, BV Gutyj, OB Prijma
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2018
22018
Обсемененность яйцами Toxocara canis песочниц игровых детских площадок во Львове
ОБ Прийма, ВВ Стибель
Теория и практика паразитарных болезней животных, 2010
22010
Поширення та сезонна динаміка токсокарозу собак різних порід у Львівській області
ОБ Прийма
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
22010
Зміна вмісту неферментних катіонних білків та ступеня пошкодження лейкоцитів у кролів при крововтраті
ОБ Прийма
Фізіол. журн 47 (6), 50-54, 2001
22001
Effect of “Amprolinsyl” and “Amprolium 22%” on morphological indices of blood of turkeys for eumeria invasion
V Stybel, B Gutyj, I Hariv, L Slivinska, O Prijma
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
12019
Дослідження кількості Т-і В-лімфоцитів за дії інвазії Toxocara canis
ВВ Стибель, ОБ Прийма, СІ Пономар
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Порівняльна терапевтична ефективність бровермектину і бровалевамізолу 8% за паразитарних захворювань свиней та їх вплив на імунологічну реактивність
ВВ Стибель, ОА Сварчевський, ОБ Прийма
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
12012
Розповсюдження токсокарозної інвазії в установах Сокальського району Львівської області
ОБ Прийма
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
12009
Morphological and biological characteristics of Amidostomum anseris (Nematoda, Amidostomatidae) from Anser anser domesticus
VА Yevstafieva, VV Stybel, VV Melnychuk, ОВ Prijma, IV Yatsenko, ...
Vestnik Zoologii 53 (1), 65-74, 2019
2019
Вплив «Ампролінсилу» і бровітакокциду на активність ензимів сироватки крові за еймеріозної інвазії
B Gutyj, I Hariv, V Gunchak, A Sobolta, O Prijma, E Iesina
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2018
2018
Вплив «Ампролінсилу» і бровітакокциду на активність ензимів сироватки крові за еймеріозної інвазії
БВ Гутий, ІІ Харів, ВМ Гунчак, АГ Соболта, ОБ Прийма, ЕВ Єсіна
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Сучасний погляд на проблему токсокарозу у собак
В Саід, ВВ Стибель, БВ Гутий, ОБ Прийма
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Diversity
VA Yevstafyeva, TA Sharavara, VV Melnychuk, ОV Sirenko, ОВ Prijma, ...
2017
The dynamics of the population and peculiarities of the morphometric structure of Melophagus ovinus (Diptera, Hippoboscidae) in Ukraine
VA Yevstafyeva, TA Sharavara, VV Melnychuk, ОV Sirenko, ОВ Prijma, ...
Biosystems Diversity 25 (3), 2017
2017
ВПЛИВ ДЕЗІНФЕКТАНТУ «БІ–ДЕЗ» НА ЕМБРІОГЕНЕЗ TOXOCARA CANIS
OB Prijma, MM Danko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
2016
Вплив кадмієвого навантаження на систему антиоксидантного захисту організму бугайців
БВ Гутий, СД Мурська, ДФ Гуфрій, ІІ Харів, НД Левківська, НВ Назарук, ...
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Екологія, 96-102, 2016
2016
Влияние дезинфектанта «Би-дез» на эмбриогенез Toxocara canis
ВВ Стибель, ОБ Прийма, НН Данко, ОА Сварчевский
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20