Павельчук Юрій Федорович
Павельчук Юрій Федорович
ПДАТУ, ІТФ, к.т.н., доцент кафедри "Сільськогосподарські машини і механізовані технології"
Підтверджена електронна адреса в mail.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин
БМ Гевко, РМ Рогатынский
Львов: Выща школа. Изд-во при Львов. ун-те, 23728-88, 1989
1211989
Технология изготовления спиралей шнеков
БМ Гевко
Львов: Вища школа 128, 1986
811986
Механізми з гвинтовими пристроями
БМ Гевко, МГ Данильченко, РМ Рогатинський, МІ Пилипець, ...
Львів: Світ, 1993
421993
Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки
РБ Гевко, ІГ Ткаченко, СВ Синій, ВМ Булгаков, РМ Рогатинський, ...
Луцький державний технічний університет, 1999
291999
Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів
РМ Рогатинський, ІБ Гевко, АЄ Дячун
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014
272014
Технологія сільськогосподарського машинобудування
БМ Гевко, ДЛ Радик, ІБ Гевко
К.: Кондор, 2006
252006
Аналіз ринку автортанспортних перевезень України
ПВ Попович, ОС Шевчук, МВ Бабій, ВО Дзюра
Вісник машинобудування та транспорту.№ 2: 124-130., 2017
182017
Обгрунтування параметрів транспортера-сепаратора
ІГ Ткаченко, ЮБ Гладьо, РБ Гевко, ОБ Павелчак
Наукові нотатки. Міжвузівський збірник, 260-266, 2000
172000
Оптимизация конструктивных параметров шнековых конвейеров
БМ Гевко
Изв. вузов. Машиностроение, 109-114, 1987
161987
Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових виробів
ІБ Гевко, БМ Гевко
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015
152015
Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки
МГ Данильченко, ББ Гладич, РБ Гевко, ІГ Ткаченко
Економічна думка, 2001
142001
Методика оцінки ступеня пошкодження коренеплодів коренезбиральною машиною
ВМ Булгаков, ОБ Павелчак, РБ Гевко, ІГ Ткаченко
Збірник наукових праць Національного аграрного університету. Механізація …, 2000
142000
Алгоритм оцінки базових експлуатаційних властивостей колісних сільськогосподарських транспортних засобів
ПВ Попович, ОС Шевчук, ОЛ Ляшук, АЙ Матвіїшин
122017
Научные основы разработки винтовых транспортирующих механизмов сельскохозяйственных машин
БМ Гевко
Дис. д-ра техн. наук 5, 1987
121987
Синтез змішувачів з гвинтовими робочими органами
І Гевко, Р Любачівський, А Дячун
Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні …, 2012
112012
Оптимізація параметрів гвинтових транспортно-технологічних сиситем
РМ Рогатинський, ІБ Гевко, ЛР Рогатинська
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
102013
Технологічне забезпечення виготовлення деталей типу тіл обертання з профільного прокату
ОЛ Ляшук
автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02. 08, 0
10
Мовленнєво-комунікативна компетентність як одна із складових професійного становлення фахівця
ОП Прокопова
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2010
92010
Теоретичні передумови технологічного процесу виготовлення гвинтових гофрованих заготовок
АП Драган
Дисертація кандидата наук. Тернопіль, 2007
92007
Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин
РБ Гевко
Національний аграрний університет, 1999
91999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20