Follow
Оксана Васильевна Вишневская
Оксана Васильевна Вишневская
Институт сельского хозяйства Полесья
Verified email at isgp.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного регіону України
ЮІ Савченко, РІ Юрійович, ВО Василівна, та, ін.
Київ „Урожай”, 2010
20*2010
Вплив мінеральних добрив на фотосинтетичну діяльність рослин пелюшки (гороху польового) та її сумішок в умовах Полісся
ОВ Вишневска, ОВ Маркина, КП Ковтун, ЛІ Вейко
Агропромислове виробництво Полісся, с.27-31, 2009
6*2009
Норма висіву як модифікуючий елемент ведення насінництва для сортів пелюшки різних напрямів використання, ідентифікованих за генетико-селекційними принципами
ОВ Вишневська, ВВ Чернуський, ТА Чернуська
Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області, С.174-184, 2010
3*2010
Інновації в лучному кормовиробництві зони Полісся
ОВ Вишневська, СЮ Дідківський, ОВ Маркіна, АМ Мельниченко
Сучасний стан і перспективи використання земельних ресурсів Житомирської …, 2016
2*2016
Формування ростових процесів і продуктивності бобово-злакових травосумішок залежно від системи удобрення та способів сівби
ОВ Вишневська, СЮ Дідківський, ІВ Тугуєва, ЛІ Вейко
Агропромислове виробництво Полісся, С.36-41, 2015
22015
Формирование кормовой продуктивности одновидовых посевов люпина узколистного и его многокопонентных смесей в условиях Полесья Украины
ОВ Вишневская, ИВ Тугуева
Междун. Науч-прак конф., посвящен. 25 летию со дня основания Всеросийского …, 2012
22012
Особливості накопичення радіоцезію люпином вузьколистим залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся Україна
ОВ Вишневська, ІВ Тугуєва, ВФ Петриченко, НВ Цуман
Вісник ЖНАЕУ 1 (№ 1(30)), С. 37-45, 2012
2*2012
Принципи екологічної диференціації й визначення потенціалу та напрямів використання інтродукованих у зону Полісся кормових культур
ОВ Вишневська, ВВ Чернуський, ТА Чернуська
Корми і кормовиробництво, С. 3 11, 2011
2*2011
Фотосинтетична діяльність люпину вузьколистого в монопосівах та агроценозах в умовах Полісся України
ОВ Вишневська, ВФ Петриченко, ІВ Тугуєва, [та ін..]
Корми і кормовиробництво, С. 3 - 8, 2010
2*2010
Стимулювання проростання насіння рослин пелюшки біопрепаратами вітчизняного виробництва
ОВ Вишневська, ОВ Маркіна
С.-г. мікробіологія : міжвід.темат.наук.зб., С. 39-47, 2013
1*2013
Ефективність застосування біоінокулянтів при вирощуванні люпину вузьколистого в умовах Полісся
ОВ Вишневська, ІВ Тугуєва
Агропромислове виробництво Полісся, С.36 - 40, 2013
12013
Формування зеленої маси пелюшко-вівсяної сумішки під впливом інокулянта
О Вишневська, О Маркіна, І Тугуєва, В Білий
Мат.Міжн. наук.конфер. [2018: Інноваційні технології у рослинництві …, 2018
2018
Вплив нових видів добрив на формування зернової продуктивності люпину вузьколистого
О Вишневська, О Маркіна, І Тугуєва, В Білий
Мат. Міжн. наук. конфер . [2018: «ГОНЧАРІВСЬКІ ЧИТАННЯ» присвяченої 89-річчю …, 2018
2018
Біологічна оцінка продуктивності гетерогенних посівів з участю люпину вузьколистого та злакових культур
ОВ Вишневська, В Тугуєва, І, ОВ Маркіна
Предгорное та горное земледелие и животноводство, 19-30, 2018
2018
Вологи вдосталь-сидерату розкіш
О Вишневська, В Ткачук, В Охрімчук
Агродовідка Режим доступу https://agrodovidka.info/post/11170, 2018
2018
Конкурент сої
О Вишневська, І Тугуєва, В Ткачук
The Ukrainian Farmer, 24-28, 2018
2018
Зернова продуктивність та поживність ценозів з участю люпину вузьколистого
О Вишневська, І Тугуєва, О Маркіна, Л Вейко
Агропромислове виробництво Полісся, 16-22, 2018
2018
Особливості формування ростових процесів та кормової продуктивності бінарних ценозів люпину вузьколистого з ярими зерновими при вирощуванні на зелений корм
О Вишневська, І Тугуєва, О Маркіна, Л Вейко
Корми і кормовиробництво, 18-25, 2018
2018
Нові озимі культури – надійне джерело якісного корму
О Вишневська, О Маркіна, О Білошицька
Агродовідка Режим доступу : https://agrodovidka.info/post/11166, 2018
2018
Alternative sources of vegetative mass for biofuels in Polissia zone
OV Vishnevskaya
ISSN: 2312-3370, Agricultural Science and Practice, р.35-42, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20