Николай Сахацкий
Николай Сахацкий
ОДАБА
Подтвержден адрес электронной почты в домене ogasa.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми відродження сільського господарства
МП Сахацький
К.: ІАЕ, 127, 2000
692000
Управління маркетингом агроформувань
МП Сахацький
Економіка АПК, 96-97, 2001
252001
Аграрний маркетинг як складова соціально-економічного розвитку сільських територій
МП Сахацький
Економіка АПК, 90-93, 2005
122005
Структурні зрушення виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств в умовах формування і розвитку ринкової економіки
ОВ Захарченко, МП Сахацький
Одеса: ОДАБА, 2011
102011
Формування понятійного апарату державного управління аграрним сектором
ІВ Застрожнікова
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2010
102010
Маркетинг: У 2 ч.–Ч. 1./М. П Сахацький, ГМ Запша, ЮС Крутій, ЛВ Шинкарук
МП Сахацький
Одеса: Пальміра, 2008
102008
Бiологiчнi особливостi, iсторiя одомашнювання та перспективи розведення в Українi страусiв, ему i нанду
МI Сахацький
Сучасне птахiвництво., 26, 2007
102007
Пiдвищення вiдтворювальної здатностi страусiв
МI Сахацький, ЮП Кучинська
Науково-технiчний бюлетень/Iнститут тваринництва УААН 97, 295, 2008
82008
Інструменти державної підтримки експортного потенціалу аграрних підприємств України
М Сахацький, І Ксьонжик
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2016
72016
Екстер’єрнi особливостi страусiв двох популяцiй
МI Сахацький, ЮП Кучинська
Науковий вiсник Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i природокористування …, 2009
72009
Наукові основи формування системи маркетингу в сільськогосподарських підприємствах
МП Сахацький, ГМ Запша, ОА Белевят
Економіка харчової промисловості, 31-34, 2009
72009
Організаційно-економічний механізм управління ринковою діяльністю роздрібних торговельних підприємств:[монографія]
ОО Селезньова
Одеса: КП ОМД, 2012
62012
Породи та кроси курей, якi використовують для виробництва м’яса бройлерiв
МI Сахацький
Сучасне птахiвництво., 5, 2007
62007
Стратегічне планування та організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності харчових підприємств
Н Демчук
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 17-24, 2014
52014
Маркетинг: навчальний посібник, у 2-х ч
МП Сахацький, ГМ Запша, ЮС Крутій, ЛВ Шинкарук
Одеса: Пальміра, 2008
52008
До проблеми відродження сільського господарства України
ВВ Юрчишин, М Сахацький
Економіка України, 66-71, 1999
51999
Проблеми розвитку АПК на сільських територіях Львівщини
ГЯ Антонюк, ЯЙ Панюра
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 220-228, 2013
42013
Організаційно-економічний механізм відродження житлового будівництва в сільській місцевості
МП Сахацький, АЮ Собченко
Сталий розвиток економіки, 3-6, 2013
42013
Теоретико–методичні засади оцінки результативності управління виробничо–господарською діяльністю підприємства
МП Сахацький, АВ Казанджі
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 135-141, 2017
32017
Управління інноваційним розвитком цукробурякового виробництва
АВ Найда, МП Сахацький, ІС Найда, ГМ Запша, ВС Ніценко
Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20