Николай Сахацкий
Николай Сахацкий
ОДАБА
Подтвержден адрес электронной почты в домене ogasa.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми відродження сільського господарства
МП Сахацький
К.: ІАЕ, 127, 2000
722000
Управління маркетингом агроформувань
МП Сахацький
Економіка АПК, 96-97, 2001
252001
Аграрний маркетинг як складова соціально-економічного розвитку сільських територій
МП Сахацький
Економіка АПК, 90-93, 2005
122005
Формування понятійного апарату державного управління аграрним сектором
ІВ Застрожнікова
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2010
112010
Маркетинг: У 2 ч.–Ч. 1./М. П Сахацький, ГМ Запша, ЮС Крутій, ЛВ Шинкарук
МП Сахацький
Одеса: Пальміра, 2008
112008
Структурні зрушення виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств в умовах формування і розвитку ринкової економіки
ОВ Захарченко, МП Сахацький
Одеса: ОДАБА, 2011
102011
Бiологiчнi особливостi, iсторiя одомашнювання та перспективи розведення в Українi страусiв, ему i нанду
МI Сахацький
Сучасне птахiвництво., 26, 2007
102007
Інструменти державної підтримки експортного потенціалу аграрних підприємств України
М Сахацький, І Ксьонжик
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2016
82016
Пiдвищення вiдтворювальної здатностi страусiв
МI Сахацький, ЮП Кучинська
Науково-технiчний бюлетень/Iнститут тваринництва УААН 97, 295, 2008
82008
Екстер’єрнi особливостi страусiв двох популяцiй
МI Сахацький, ЮП Кучинська
Науковий вiсник Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i природокористування …, 2009
72009
Наукові основи формування системи маркетингу в сільськогосподарських підприємствах
МП Сахацький, ГМ Запша, ОА Белевят
Економіка харчової промисловості, 31-34, 2009
72009
Організаційно-економічний механізм управління ринковою діяльністю роздрібних торговельних підприємств:[монографія]
ОО Селезньова
Одеса: КП ОМД, 2012
62012
Породи та кроси курей, якi використовують для виробництва м’яса бройлерiв
МI Сахацький
Сучасне птахiвництво., 5, 2007
62007
Теоретико–методичні засади оцінки результативності управління виробничо–господарською діяльністю підприємства
МП Сахацький, АВ Казанджі
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 135-141, 2017
52017
Стратегічне планування та організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності харчових підприємств
Н Демчук
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 17-24, 2014
52014
Проблеми розвитку АПК на сільських територіях Львівщини
ГЯ Антонюк, ЯЙ Панюра
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 220-228, 2013
52013
Маркетинг: навчальний посібник, у 2-х ч
МП Сахацький, ГМ Запша, ЮС Крутій, ЛВ Шинкарук
Одеса: Пальміра, 2008
52008
До проблеми відродження сільського господарства України
ВВ Юрчишин, М Сахацький
Економіка України, 66-71, 1999
51999
Організаційно-економічний механізм відродження житлового будівництва в сільській місцевості
МП Сахацький, АЮ Собченко
Сталий розвиток економіки, 3-6, 2013
42013
Експортна діяльність аграрних підприємств України: тенденції, специфіка, формування потенціалу
МП Сахацький, НП Сахацкий, ІВ Ксьонжик
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20