Мороз Анатолій Миколайович
Мороз Анатолій Миколайович
Київський національний економічний університет імені Вадима
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
К.: Поліграфкнига 512, 2000
2302000
Гроші та кредит
МІ Савлук, МИ Савлук, АМ Мороз, АН Мороз, ІМ Лазепко, ИМ Лазепко, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011
1922011
Банківські операції: підручник
АМ Мороз, МІ Савлук
К.: КНЕУ, 2002
1722002
Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки: монографія
ОВ Дзюблюк, ОЛ Малахова
Тернопіль: Вектор 324, 2008
692008
Вступ до банківської справи
МІ Савлук, АМ Мороз, АМ Коряк
К.: Лібра, 1998
641998
Центральний банк та грошово-кредитна політика
АМ Мороз, МФ Пуховкіна
К.: КНЕУ 556, 2012, 2005
472005
Ресурси комерційного банку: формування та управління
ЖМ Довгань
Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2000
332000
Національний банк і грошово-кредитна політика: підручник
АМ Мороз
К.: КНЕУ, 1999
271999
Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику
ТМ Болгар
ДУЕП, 2014
252014
Кредитний менеджмент: навч. посіб.
АМ Мороз
К.: КНЕУ, 2009
242009
Банківська енциклопедія
АМ Мороз
Під редакцією д. е. н., проф. Мороза АМ–К.:“ЕЛЬТОН”,.–328 с, 1993
221993
Іноземні банки та іноземна валюта: окремі аспекти їх функціонування в Україні
АМ Мороз
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2009
182009
Особливості інституційних перетворень та концентрація банківського капіталу в Україні
IB Шкодіна, ОВ Підліснюк
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 2 (5), 2008
182008
Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії
ОВ Дзюблюк
Світ фінансів, 7-16, 2017
172017
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 89-102, 2012
172012
Гроші та кредит: підручник/за ред. МІ Савлука
МІ Савлук, АМ Мороз, МФ Пудовкіна
К.: КНЕУ, 2002
172002
Кредитний ризик і ефективність діяльності банку: монографія
ОВ Дзюблюк, ЛМ Прийдун
Тернопіль: ФОП Паляниця ВА, 2015
152015
Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи
ЛА Бондаренко, ТВ Стародубцева
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 355-362, 2014
152014
Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку
ВІ Трохименко
НДІ статистичних досліджень, 2010
122010
Особливості організації банківського нагляду, контролю та регулювання в зарубіжних країнах
ОБ Бус
Науковий вісник НЛТУ України 19 (2), 2009
122009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20