Мороз Анатолій Миколайович
Мороз Анатолій Миколайович
Київський національний економічний університет імені Вадима
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
Поліграфкнига, 2000
2492000
Гроші та кредит
МІ Савлук, МИ Савлук, АМ Мороз, АН Мороз, ІМ Лазепко, ИМ Лазепко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
2002011
Банківські операції
АМ Мороз
К.: КНЕУ, 2000
1582000
Центральний банк та грошово-кредитна політика
АМ Мороз, МФ Пуховкіна, МІ Савлук, МД Алексеєнко, ОВ Дзюблюк, ...
Київ, КНЕУ, 2005
772005
Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки
ОВ Дзюблюк, ОЛ Малахова
Вектор, 2008
722008
Вступ до банківської справи
МІ Савлук, АМ Мороз, АМ Коряк
К.: Лібра, 1998
651998
Ресурси комерційного банку: формування та управління
ЖМ Довгань
301999
Банківська енциклопедія
АМ Мороз
Під редакцією д. е. н., проф. Мороза АМ–К.:“ЕЛЬТОН”,.–328 с, 1993
261993
Кредитний менеджмент: навч. посіб.
АМ Мороз
К.: КНЕУ, 2009
232009
Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику
ТМ Болгар
ДУЕП, 2014
202014
Іноземні банки та іноземна валюта: окремі аспекти їх функціонування в Україні
АМ Мороз
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
192009
Особливості інституційних перетворень та концентрація банківського капіталу в Україні
IB Шкодіна, ОВ Підліснюк
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (5), 2008
192008
Кредитний ризик і ефективність діяльності банку: монографія
ОВ Дзюблюк, ЛМ Прийдун
Тернопіль: ФОП Паляниця, 2015
182015
Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи
ЛА Бондаренко, ТВ Стародубцева
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 355-362, 2014
182014
Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії
ОВ Дзюблюк
Світ фінансів, 7-16, 2017
172017
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 89-102, 2012
172012
Банківські операції: підручник/АМ Мороз, МІ Савлук, МФ Пуховкіна та ін.–Вид. 2-ге,[перероб. та доп.]/за ред. АМ Мороза
АМ Мороз
К.: Вид-во КНЕУ, 2002
142002
Особливості організації банківського нагляду, контролю та регулювання в зарубіжних країнах
ОБ Бус
Науковий вісник НЛТУ України 19 (2), 2009
132009
Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні
АП Яценюк
автореферат. дис. канд. екон. наук/Яценюк Арсеній Петрович.–Суми: УАБС НБУ 20, 2004
122004
Банківські операції:[навч. посіб.]
АМ Мороз
Режим доступу: http://fingal. com. ua/content/view/441/83/1/1, 2000
122000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20