Подписаться
Мороз Анатолій Миколайович
Мороз Анатолій Миколайович
Київський національний економічний університет імені Вадима
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
Поліграфкнига, 2000
2752000
Гроші та кредит
МІ Савлук, МИ Савлук, АМ Мороз, АН Мороз, ІМ Лазепко, ИМ Лазепко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
2342011
Банківські операції
АМ Мороз
К.: КНЕУ 424, 2002
2092002
Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки
ОВ Дзюблюк, ОЛ Малахова
Вектор, 2008
882008
Центральний банк та грошово-кредитна політика
АМ Мороз, МФ Пуховкіна, МІ Савлук, МД Алексеєнко, ОВ Дзюблюк, ...
Київ, КНЕУ, 2005
882005
Вступ до банківської справи
МІ Савлук, АМ Мороз, АМ Коряк
К.: Лібра, 1998
781998
Кредитний ризик і ефективність діяльності банку
ОВ Дзюблюк, ЛМ Прийдун
Тернопіль: ФОП Паляниця, 2015
422015
Ресурси комерційного банку: формування та управління
ЖМ Довгань
351999
Банківська енциклопедія
АМ Мороз
Під редакцією д. е. н., проф. Мороза АМ–К.:“ЕЛЬТОН”,.–328 с, 1993
321993
Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії
ОВ Дзюблюк
Світ фінансів, 7-16, 2017
272017
Кредитний менеджмент: навч. посіб.
АМ Мороз
К.: КНЕУ, 2009
272009
Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику
ТМ Болгар
Економічний нобелівський вісник, 50-58, 2014
262014
Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи
ЛА Бондаренко, ТВ Стародубцева
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 355-362, 2014
242014
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
ТНЕУ, 2012
232012
Особливості інституційних перетворень та концентрація банківського капіталу в Україні
IB Шкодіна, ОВ Підліснюк
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (5), 2008
202008
Іноземні банки та іноземна валюта: окремі аспекти їх функціонування в Україні
АМ Мороз
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
192009
Гроші та кредит: підручник/за ред. МІ Савлука
МІ Савлук, АМ Мороз, МФ Пудовкіна
К.: КНЕУ, 2002
192002
Экспертные формы контроля (на примерах оценки строительных объектов и самооценки строительных предприятий)
ВМ Маругин, АН Бирюков, АН Лазарев, АМ Мороз, ВА Чмырёв
Политехника, 2012
172012
Технология возведения зданий
ЮН Казаков, АМ Мороз, ВП Захаров
М.: Издательство «Лань, 2021
152021
Особливості організації банківського нагляду, контролю та регулювання в зарубіжних країнах
ОБ Бус
Науковий вісник НЛТУ України 19 (2), 163-172, 2009
152009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20