Мороз Анатолій Миколайович
Мороз Анатолій Миколайович
Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
Поліграфкнига, 2000
2352000
Гроші та кредит
МІ Савлук, МИ Савлук, АМ Мороз, АН Мороз, ІМ Лазепко, ИМ Лазепко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
1602011
Банківські операції
АМ Мороз, МІ Савлук
К.: КНЕУ, 2000
1542000
Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки
ОВ Дзюблюк, ОЛ Малахова
Вектор, 2008
652008
Вступ до банківської справи
МІ Савлук, АМ Мороз, АМ Коряк
К.: Лібра, 1998
651998
Центральний банк та грошово-кредитна політика
АМ Мороз, МФ Пуховкіна, МІ Савлук, МД Алексеєнко, ОВ Дзюблюк
К.: КНЕУ 556, 2012, 2005
512005
Ресурси комерційного банку: формування та управління
ЖМ Довгань
291999
Національний банк і грошово-кредитна політика
АМ Мороз, МФ Пуховкіна
К.: КНЕУ, 368, 1999
211999
Кредитний менеджмент: навч. посіб.
АМ Мороз
К.: КНЕУ, 2009
202009
Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії
ОВ Дзюблюк
Світ фінансів, 7-16, 2017
172017
Іноземні банки та іноземна валюта: окремі аспекти їх функціонування в Україні
АМ Мороз
Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр.–Вип 13, 2009
172009
Особливості інституційних перетворень та концентрація банківського капіталу в Україні
IB Шкодіна, ОВ Підліснюк
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (5), 2008
162008
Гроші та кредит: підручник/за ред. МІ Савлука
МІ Савлук, АМ Мороз, МФ Пудовкіна
К.: КНЕУ, 2002
162002
Банківська енциклопедія
АМ Мороз
Під редакцією д. е. н., проф. Мороза АМ–К.:“ЕЛЬТОН”,.–328 с, 1993
161993
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
ТНЕУ, 2012
152012
Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику
ТМ Болгар
Економічний нобелівський вісник, 50-58, 2014
132014
Банківські операції: підручник/АМ Мороз, МІ Савлук, МФ Пуховкіна та ін.–Вид. 2-ге,[перероб. та доп.]/за ред. АМ Мороза
АМ Мороз
К.: Вид-во КНЕУ, 2002
132002
Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку
ВІ Трохименко
НДІ статистичних досліджень, 2010
122010
Банківські операції:[навч. посіб.]
АМ Мороз
Режим доступу: http://fingal. com. ua/content/view/441/83/1/1, 2000
122000
Кредитний ризик і ефективність діяльності банку: монографія
ОВ Дзюблюк, ЛМ Прийдун
Тернопіль: ФОП Паляниця, 2015
112015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20