Мороз Анатолій Миколайович
Мороз Анатолій Миколайович
Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
Поліграфкнига, 2000
2352000
Гроші та кредит. Підручник
МІ Савлук, АМ Мороз, ІМ Лазепко, МФ Пуховкіна, ІВ Шамова, ...
К.: КНЕУ, 2011
1592011
Банківські операції
АМ Мороз, МІ Савлук
К.: КНЕУ, 2000
1532000
Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки
ОВ Дзюблюк, ОЛ Малахова
Вектор, 2008
652008
Вступ до банківської справи
МІ Савлук, АМ Мороз, АМ Коряк
К.: Лібра, 1998
651998
Центральний банк та грошово-кредитна політика
АМ Мороз, МФ Пуховкіна, МІ Савлук, МД Алексеєнко, ОВ Дзюблюк
К.: КНЕУ 556, 2012, 2005
502005
Ресурси комерційного банку: формування та управління
ЖМ Довгань
281999
Національний банк і грошово-кредитна політика
АМ Мороз, МФ Пуховкіна
К.: КНЕУ, 368, 1999
211999
Кредитний менеджмент: навч. посіб.
АМ Мороз
К.: КНЕУ, 2009
202009
Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії
ОВ Дзюблюк
Світ фінансів, 7-16, 2017
172017
Іноземні банки та іноземна валюта: окремі аспекти їх функціонування в Україні
АМ Мороз
Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр.–Вип 13, 2009
172009
Особливості інституційних перетворень та концентрація банківського капіталу в Україні
IB Шкодіна, ОВ Підліснюк
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (5), 2008
162008
Гроші та кредит: підручник/за ред. МІ Савлука
МІ Савлук, АМ Мороз, МФ Пудовкіна
К.: КНЕУ, 2002
162002
Банківська енциклопедія
АМ Мороз
Під редакцією д. е. н., проф. Мороза АМ–К.:“ЕЛЬТОН”,.–328 с, 1993
161993
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
ТНЕУ, 2012
152012
Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику
ТМ Болгар
Економічний нобелівський вісник, 50-58, 2014
132014
Банківські операції: підручник/АМ Мороз, МІ Савлук, МФ Пуховкіна та ін.–Вид. 2-ге,[перероб. та доп.]/за ред. АМ Мороза
АМ Мороз
К.: Вид-во КНЕУ, 2002
132002
Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку
ВІ Трохименко
НДІ статистичних досліджень, 2010
122010
Банківські операції:[навч. посіб.]
АМ Мороз
Режим доступу: http://fingal. com. ua/content/view/441/83/1/1, 2000
122000
Кредитний ризик і ефективність діяльності банку: монографія
ОВ Дзюблюк, ЛМ Прийдун
Тернопіль: ФОП Паляниця, 2015
112015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20