Мороз Анатолій Миколайович
Мороз Анатолій Миколайович
Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
К.: Поліграфкнига 512, 2000
2192000
Гроші та кредит
МІ Савлук, МИ Савлук, АМ Мороз, АН Мороз, ІМ Лазепко, ИМ Лазепко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
1842011
Банківські операції: підручник
АМ Мороз, МІ Савлук
К.: КНЕУ, 2002
1692002
Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки: монографія
ОВ Дзюблюк, ОЛ Малахова
Тернопіль: Вектор 324, 2008
702008
Вступ до банківської справи
МІ Савлук, АМ Мороз, АМ Коряк
К.: Лібра, 1998
631998
Центральний банк та грошово-кредитна політика
АМ Мороз, МФ Пуховкіна
К.: КНЕУ 556, 2012, 2005
452005
Ресурси комерційного банку: формування та управління
ЖМ Довгань
Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2000
322000
Національний банк і грошово-кредитна політика: підручник
АМ Мороз
К.: КНЕУ, 1999
261999
Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику
ТМ Болгар
ДУЕП, 2014
232014
Кредитний менеджмент: навч. посіб.
АМ Мороз
К.: КНЕУ, 2009
232009
Банківська енциклопедія
АМ Мороз
Під редакцією д. е. н., проф. Мороза АМ–К.:“ЕЛЬТОН”,.–328 с, 1993
211993
Іноземні банки та іноземна валюта: окремі аспекти їх функціонування в Україні
АМ Мороз
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
182009
Особливості інституційних перетворень та концентрація банківського капіталу в Україні
IB Шкодіна, ОВ Підліснюк
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (5), 2008
182008
Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії
ОВ Дзюблюк
Світ фінансів, 7-16, 2017
172017
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 89-102, 2012
162012
Гроші та кредит: підручник/за ред. МІ Савлука
МІ Савлук, АМ Мороз, МФ Пудовкіна
К.: КНЕУ, 2002
162002
Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи
ЛА Бондаренко, ТВ Стародубцева
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 355-362, 2014
152014
Кредитний ризик і ефективність діяльності банку: монографія
ОВ Дзюблюк, ЛМ Прийдун
Тернопіль: ФОП Паляниця ВА, 2015
142015
Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку
ВІ Трохименко
НДІ статистичних досліджень, 2010
122010
Банківські операції:[навч. посіб.]
АМ Мороз
Режим доступу: http://fingal. com. ua/content/view/441/83/1/1, 2000
122000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20