Мороз Анатолій Миколайович
Мороз Анатолій Миколайович
Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
Поліграфкнига, 2000
2832000
Гроші та кредит
МІ Савлук, МИ Савлук, АМ Мороз, АН Мороз, ІМ Лазепко, ИМ Лазепко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
2062011
Банківські операції: підручник
АМ Мороз, МІ Савлук
К.: КНЕУ, 2002
1802002
Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки
ОВ Дзюблюк, ОЛ Малахова
Вектор, 2008
852008
Вступ до банківської справи
МІ Савлук, АМ Мороз, АМ Коряк
К.: Лібра, 1998
721998
Центральний банк та грошово-кредитна політика
АМ Мороз, МФ Пуховкіна
К.: КНЕУ 556, 2012, 2005
552005
Ресурси комерційного банку: формування та управління
ЖМ Довгань
Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2000
352000
Національний банк і грошово-кредитна політика: підручник
АМ Мороз
К.: КНЕУ, 1999
301999
Кредитний менеджмент: навч. посіб.
АМ Мороз
К.: КНЕУ, 2009
262009
Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику
ТМ Болгар
ДУЕП, 2014
252014
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 89-102, 2012
222012
Банківська енциклопедія
АМ Мороз
Під редакцією д. е. н., проф. Мороза АМ–К.:“ЕЛЬТОН”,.–328 с, 1993
221993
Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії
ОВ Дзюблюк
Світ фінансів, 7-16, 2017
212017
Кредитний ризик і ефективність діяльності банку: монографія
ОВ Дзюблюк, ЛМ Прийдун
Тернопіль: ФОП Паляниця, 2015
202015
Особливості інституційних перетворень та концентрація банківського капіталу в Україні
IB Шкодіна, ОВ Підліснюк
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (5), 2008
192008
Іноземні банки та іноземна валюта: окремі аспекти їх функціонування в Україні
АМ Мороз
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
182009
Гроші та кредит: підручник/за ред. МІ Савлука
МІ Савлук, АМ Мороз, МФ Пудовкіна
К.: КНЕУ, 2002
172002
Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи
ЛА Бондаренко, ТВ Стародубцева
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 355-362, 2014
152014
Особливості організації банківського нагляду, контролю та регулювання в зарубіжних країнах
ОБ Бус
Науковий вісник НЛТУ України 19 (2), 2009
132009
Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку
ВІ Трохименко
НДІ статистичних досліджень, 2010
122010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20