Олена Вікторівна Кравченко
Олена Вікторівна Кравченко
завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології, Буковинський державний медичний
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблемы управления конкурентоспособностью промышленного предприятия
ОВ Кравченко, ЕВ Максимова
Саратов: Изд-во Поволжского межрегионального учебного центра, 2000
262000
Культурна політика України в парадигмах сучасності: теоретико-методологічні аспекти культурологічної інтерпретації: монографія
ОВ Кравченко
Х.: ХДАК, 2011
242011
Психологічні особливості шахрайства
ОВ Кравченко
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 06 «Юридична психологія»/ОВ Кравченко, 2005
202005
Принципи архітектурно-планувальної організації відкритих міських просторів порушеного міського середовища Донбасу
ОВ Кравченко
КНУБА, 2013
152013
Психо логічне забезпечення діяльності ОВС в ризиконебезпечних ситуаціях оперативно службової діяльності
ОВ Кравченко, ОВ Тимченко, ВЄ Христенко
Харків:“ПП Модем, 2002
152002
Моделирование взаимодействий участников соревновательного боя боксеров высших разрядов
ОВ Кравченко
141999
Углеродные сорбенты растительного происхождения для очистки воды от нефти
ДИ Швец, ОВ Кравченко, НМ Опенько, ГТ Ситкарев
Экотехнологии и ресурсосбережение, 29-32, 2003
132003
Анализ соревновательного поединка в боксе
ОВ Кравченко, ВА Киселев, ИД Свищев, АИ Качурин
Восток-Запад. Проблемы физической культуры и спорта: Сб. науч. тр.-Улан-Удэ …, 1998
131998
Анализ соревновательной деятельности боксеров различной квалификации
АИ Качурин, ВА Киселев, АА Качурин, ОВ Кравченко
Виды спортивных единоборств: Сб. науч. тр, 19-20, 1997
131997
Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств в Україні
ОВ Кравченко
Ефективна економіка, 2014
112014
Стратегия снижения затрат в коммерческом банке
ОВ Кравченко, ОА Горбунова
Вестник Самарского муниципального института управления, 58-66, 2018
102018
Аспекти формування тестів для контролю знань в системі адаптивного навчання
ОВ Кравченко, ЖМ Плакасова
Штучний інтелект, 2010
102010
Застосування пробіотика «Симбітер» в комплексному лікуванні бактеріальних вагінозів
ОВ Кравченко, РВ Гуцуляк, ДС Янковський
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 100-102, 2002
102002
Состояние фетоплацентарного комплекса по данным эхографии при применении препаратов кальция во время беременности
АМ Торчинов, ГЛ Доронин, МВ Мазуркевич, МГ Науменко, ...
Гинекология 8 (1), 49-52, 2006
92006
Физико-химические аспекты поглощения нефти углеродными сорбентами с поверхности воды
ДИ Швец, ЛИ Хохлова, ОВ Кравченко
Химия и технология воды. 24 (1), 22, 2002
92002
Особенности соревновательного поединка в боксе
АИ Качурин, ВА Киселев, АА Качурин, ОВ Кравченко
Виды спортивных единоборств: Сб. науч. тр, 26-27, 1997
91997
Кращі європейські практики управління відходами: посібник
А Войціховська, О Кравченко, О Мелень-Забрамна, М Панькевич
Львів: Манускрипт, 2019
82019
Роль стейкхолдерів для створення ефективної системи зовнішніх комунікацій організацій сфери масового спорту та спорту для всіх
О Кравченко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 107-110, 2014
82014
Культурна політика в Україні за часів незалежності. Дискурс публічної політики
ОВ Кравченко
Культура України, 47-57, 2010
82010
Національний культурний простір як ідентифікаційна модель
ОВ Кравченко
Вісник Харківської державної академії культури, 4-11, 2010
82010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20