Підписатись
Олена Вікторівна Кравченко
Олена Вікторівна Кравченко
завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології, Буковинський державний медичний
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологічні особливості шахрайства
ОВ Кравченко
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 06 «Юридична психологія»/ОВ Кравченко, 2005
302005
Культурна політика України в парадигмах сучасності: теоретико-методологічні аспекти культурологічної інтерпретації: монографія
ОВ Кравченко
Х.: ХДАК, 2011
272011
Проблемы управления конкурентоспособностью промышленного предприятия
ОВ Кравченко, ЕВ Максимова
Саратов: Изд-во Поволжского межрегионального учебного центра, 2000
252000
Принципи архітектурно-планувальної організації відкритих міських просторів з порушеними територіями
ОВ Кравченко
232015
Разработка стратегии повышения конкурентоспособности компании на рынке медицинских услуг
ЭМ Горбунова
Проблемы современной экономики, 100-102, 2020
202020
Дослідження впливу військових дій на довкілля на Сході України
О Кравченко, О Василюк, А Войціховська, К Норенко
Схід, 118-123, 2015
202015
Кращі європейські практики управління відходами: посібник
А Войціховська, О Кравченко, О Мелень-Забрамна, М Панькевич
О. Кравченко. Львів: Видавництво «Компанія “Манускрипт, 2019
182019
Моделирование взаимодействий участников соревновательного боя боксеров высших разрядов
ОВ Кравченко
181999
Оценка техногенного риска: техническое регулирование, стандартизация, критерии приемлемости
АИ Гражданкин
Безопасность труда в промышленности, 59-61, 2004
172004
Проблемы управления конкурентоспособностью предприятия
ОВ Кравченко
Саратов: Поволж. межрегион. учеб. центр, 2014
162014
Національний культурний простір як ідентифікаційна модель
ОВ Кравченко
Вісник Харківської державної академії культури, 4-11, 2010
152010
Углеродные сорбенты растительного происхождения для очистки воды от нефти
ДИ Швец, ОВ Кравченко, НМ Опенько, ГТ Ситкарев
Экотехнологии и ресурсосбережение, 29-32, 2003
152003
Психо логічне забезпечення діяльності ОВС в ризиконебезпечних ситуаціях оперативно службової діяльності
ОВ Кравченко, ОВ Тимченко, ВЄ Христенко
Харків, 2002
152002
Стратегия снижения затрат в коммерческом банке
ОВ Кравченко, ОА Горбунова
Вестник Самарского муниципального института управления, 58-66, 2018
142018
Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799-1917 рр.)
ОВ Кравченко
«Історія України»/ОВ Кравченко.–Харків, 2003.–19 с, 2003
142003
Анализ соревновательного поединка в боксе
ОВ Кравченко, ВА Киселев, ИД Свищев, АИ Качурин
Восток-Запад. Проблемы физической культуры и спорта: Сб. науч. тр.-Улан-Удэ …, 1998
141998
Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств в Україні
ОВ Кравченко
Ефективна економіка, 23-35, 2014
132014
Мовленнєвий розвиток дошкільників–запорука їхньої наступної успішності
ОВ Кравченко
Прилуки: Науково методичний центр управління освіти Прилуцької міської ради, 2009
132009
Культурна політика в Україні за часів незалежності. Дискурс публічної політики
ОВ Кравченко
Культура України, 47-57, 2010
122010
Історія світової культури: навч. посібник/наук. ред. ВМ Шейко
ВМ Шейко, ОА Гаврюшенко, ОВ Кравченко
К.: Кондор, 2006
122006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20