Юлія Тарасова
Юлія Тарасова
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Специальный субъект преступления и его значение в уголовном праве
ЮВ Тарасова
АС Михлина. М.: ВНИИ МВД России, 2007
242007
Специальный субъект преступления как элемент основных составов преступлений
ЮВ Тарасова
Российский следователь, 21-24, 2007
92007
Моллюски рода Theodoxus (Gastrapoda, Neritidae) Украины: морфологический и аллозимный анализ
СВ Межжерин, ЮВ Тарасова, ЕИ Жалай
Vestnik zoologii, 531-540, 2011
62011
Понятие и признаки специального субъекта преступления
ЮВ Тарасова
Российский следователь, 13-16, 2004
62004
Молюски роду Theodoxus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України
ЮВ Тарасова
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2011
52011
Стан та перспективи розвитку молочної галузі України
ЮА Тарасова
32017
Пресноводная малакофауна Украины в условиях глобального потепления климата Земли
АП Стадниченко, ВК Гирин, ЛД Іваненко, ТЛ Скок, АМ Мокрицька, ...
Тезисы докладов" Проблемы экологии: чтения памяти проф. ММ Кожова", 107-107, 2010
32010
История формирования понятия специального субъекта преступления
ЮВ Тарасова
Российский следователь, 38-41, 2007
32007
К вопросу о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (на примере некоторых составов преступлений)
ЮВ Тарасова
Российский следователь, 31-34, 2007
22007
Особливості викладання біологічних дисциплін у фаховій підготовці майбутніх психологів
ЮВ Тарасова
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій, 73-77, 2017
12017
Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах
ЛА Васільєва, РП Власенко, АП Вискушенко, ДА Вискушенко, ВК Гирин, ...
Materials of the X International scientific and practical conference Volume …, 2014
12014
Фауна антропогенно трансформированных ландшафтов Украинского Полесья
ТВ Ермошина, ЛА Васильева, АП Вискушенко, ДА Вискушенко, ...
Биоразнообразие и устойчивость живых систем Материалы XII Международной …, 2014
12014
Будова терток молюсків роду Theodoxus України
ЮВ Тарасова
Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів–2010, 54, 2010
12010
Екологічні аспекти взаємовідношень у біологічній системі" Молюски роду Theodoxus-трематоди"
ЮВ Тарасова
Наукові записки Тернопільського аціонального педагогічного університету …, 2010
12010
Изменения пресноводной малакофауны Украины под влиянием антропогенных факторов
ЮВ Тарасова, ТЛ Скок, НМ Стельмащук
Биология-Наука ХХІ века 14 Международная Пущинская школа-конференция молодых …, 2010
12010
Изменение численности популяций фоновых видов пресноводной малакофауны Украины вследствие техно-и антропогенного влияния
ЛА Васільєва, ММ Пампура, АН Коршунова, ЮВ Тарасова
Материалы ХІ Международной научно-практической екологической конференции, 99, 2010
12010
Пресноводные моллюски в урбосистемах Крыма
АН Богачова, АП Стадниченко
Вестник Мордовского университета, 2009
12009
Екологія, поширення та морфологічна дискретність молюсків роду Theodoxus (Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України
ЮВ Тарасова
ЖДУ ім. І. Франка, 2019
2019
Особливості формування пізнавальної активності студентів при викладанні біологічних дисциплін
ЮВ Тарасова, ТВ Андрійчук, ДА Вискушенко, АП Вискушенко
Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник …, 2018
2018
Трематодофауна ставковика великого та лунки річкової Центрального Полісся
ЮВ Тарасова, ЛЄ Астахова, ЛА Васільєва
Біологічні дослідження–2018, 152-154, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20