Наталія  Романівна Петранговська
Наталія Романівна Петранговська
доцент кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Навчання студентів фізико-математичних факультетів професійно спрямованого монологу-міркування на основі англомовних фахових автентичних аудіотекстів:Автореф. дис. ... канд …
НР Петранговська
Київський Національний Лінгвістичний університет, 2005
252005
Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі : монографія./ Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка, Дніпропетр. ун-т економіки та права - Д …
ІІБ Н. В. Зінукова, Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич, Н. Р. Петранговська ...
Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка, Дніпропетр. ун-т економіки та права, 2009
62009
Комплексні комп'ютерні лабораторні роботи як засіб самостійної методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови : Навчально-методичній посібник. - Житомир: Вид-во ЖДУ …
НСЩ Л.В.Калініна, Н.Р.Петранговська
32015
Педагогічна практика студентів-магістрантів як одна із складових навчально-виховної діяльності у вищій школі
НР Петранговська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 75-78, 2008
22008
Сучасні вимоги до професійної підготовки фахівця немовного профілю в рамках Загальноєвропейських Рекомендацій з іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах
НР Петранговська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 202-207, 2004
22004
Система вправ для навчання студентів немовних спеціальностей вищих закладів освіти професійно спрямованого монологу-міркування
НР Петранговська
Іноземні Мови, 17-24, 2003
22003
Соціокультурний портфель як засіб формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови
НР Петранговська
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2012
12012
Навчання студентів немовних вищих навчальних закладів професійно спрямованого монологічного мовлення
НР Петранговська
Збірник наукових праць Уманського державного університету імені Павла Тичини …, 2006
12006
Навчання студентів немовних вищих навчальних закладів професійно спрямованого монологічного мовлення
НР Петранговська
Збірник наукових праць Уманського державного університету імені Павла Тичини …, 2006
12006
Вдосконалення лексичної компетенції студентів немовних ВНЗ на основі текстів професійного спрямування
МВ Сорока
ЖДУ ім. І. Франка, 2014
2014
Методика навчання професійно спрямованого монологу-міркування на основі англомовних фахових автентичних аудіотекстів:Навчально-методичний посібник
НР Петранговська
Житомир: «Полісся», 2008
2008
ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ IHO3EMHOЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
ЛВ Калініна, НР Петранговська, ЛІ Березенська, НП Сіваєва, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008
2008
Формування професійної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови. Позакласна робота з іноземної мови під час педагогічної практики. Навчальний посібник. – К.: 2007. – 234 с.
КАО Калініна Л.В., Махінов В.М., Самойлюкевич І.В., Н.Р.Петранговська ...
2007
Навчально-методична діяльність майбутнього вчителя іноземної мови під час педагогічної практики:Навчальний посібник. – К.: 2007. – 78 с.
КАО Калініна Л.В., Махінов В.М., Самойлюкевич І.В.,Н.Р.Петранговська ...
2007
Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов у ВНЗ. Педагогічна практика.Навчальний посібник. – К.: 2007. – 96 с.
КАО Калініна Л.В., Махінов В.М., Самойлюкевич І.В.,Петранговська Н.Р ...
2007
Формування іншомовної професійної компетентності у студентів немовних вищих навчальних закладів// Педагогічний процес: теорія і практика
НР Петранговська
Педагогіка і психологія/ збірник наукових праць, 168-176, 2006
2006
Лінгвістичні особливості формування вмінь професійно спрямованого монологу-міркування у немовних вищих навчальних закладах
НР Петранговська
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія та практика …, 2006
2006
Формування вмінь професійно спрямованого монологу-міркування при навчанні студентів вищих навчальних закладів
НР Петранговська
Гуманітарний Вісник. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний пед. університет …, 2006
2006
Навчання студентів немовних вищих навчальних закладів професійно спрямованому монологічному мовленню
АВ Коваль, НР Петранговська
Збірник наукових праць Уманського Державного Університету ім. Павла Тичини …, 2006
2006
Експериментальна перевірка ефективності навчання професійно спрямованого монологу-міркування студентів немовних вищих навчальних закладів
НР Петранговська
Вісник Київського національного лінгвістичного університету, 187-197, 2004
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20