Людмила Копейцева
Людмила Копейцева
доцент кафедри української і зарубіжної літератури, МДПУ ім. Б.Хмельницького
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблема автора та авторської позиції в сучасному літературознзвстві
ЛП Копейцева
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2009
122009
Використання електронного підручника зі шкільного курсу української літератури
ШСВ Копєйцева Л.П.
Filologia socjoloqif i kulturoznawstvo Novoczesne badania podstawowe i …, 2017
52017
Поліфонія проблематики новелістики Галини Тарасюк
МАО Копєйцева Л.П
Мonografia pokonferencyj nascience, research, development philology …, 2018
42018
Сучасні тенденції інтерпретації творчості І.Франка у літературознавстві та дидактиці
ГЯО Копєйцева Л.П.,
Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. праць :відп. ред. О.Г.Хомчак, 234-237, 2016
42016
Активізація інтерактивних методів навчання історії української літератури у виші
ЛП Копєйцева
Культура народов Причерноморья, 2014
42014
Теоеретичні аспекти дослідження часопростору у вітчизняному та зарубіжному літературознавчому дискурсі
ЛП Копєйцева, КС Міц
Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр., 161-163, 2016
32016
Реалізація міфотворчої моделі Р. Іваничука в європейському контексті
ЛП Копєйцева, ОА Груба
Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр., 132-138, 2019
22019
Методика викладання світової літератури у вищих навчальних закладах: навчально-методичний посібник
ЮМЄ Л.П.Копєйцева
22016
Конструенти психологізму у романі Р. Іваничука «Вогненні стовпи»
Л Копєйцева
Наукові записки. Серія: Філологічні науки, 113-118, 2016
22016
Домінанти національної моделі світу Олени Теліги
ЛП Копєйцева, МО Тороус
Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр., 224-227, 2014
22014
Творчість Олега Гончаренка у фокусі постмодерної літератури
ЛП Копєйцева
ВІСНИК, 157, 2012
22012
Синтаксичні міні-структури як виразники емотивної мовленнєвої експресії (на прикладі творчості Т.Г.Шевченка)
КЛ Петрівна
Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць., 116-120., 2005
2*2005
Синтаксичні міні-структури в системі виражально-зображальних засобів сучасної української літературної мови
ЛП Копєйцева
ступеня. канд. філол. наук: спец. 10.02. 01—“Українська мова”/ЛП Копєйцева …, 0
2
Топоси меж і станів у романі Р. Іваничука «Четвертий вимір»
ВГ Зотова, ЛП Копєйцева, ТО Пітель
Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні …, 2018
12018
Феміністичні мотиви у збірках поезій Галини Тарасюк
ЛСА Копєйцева Л.П.
Українська література в загальноєвропейському контексті: Збірник наукових …, 2018
1*2018
Часопросторові моделі у романістичному дискурсі І. Франка
МКС Копєйцева Л.П.
Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. праць, С. 101-103, 2018
12018
Г.Гарсіа Маркес і Володимир Дрозд: художні топоси буттєвих меж»
КЛП Зотова В.Г.
Актуальні проблеми історичної і теоретичної поетики. Кам’янець-Подільський …, 2017
12017
Смислова векторність символічних образів у концепції світу Василя Мови
КЛ Петрівна
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 72-78., 2011
1*2011
Українська література в загальноєвропейському контексті. Розділ 2. Твoрчa aксioлoгiя Р. Iвaничукa в кoнтeкстi зaгaльнoєврoпeйськoї лiтeрaтурнoї парадигми
ЛП Копєйцева
ФОП Однорог ТВ, Мелітополь, 2020
2020
Eстeтичнi зaсaди мiфoтвoрчoстi Тoдoся Oсьмaчки
ЛП Копєйцева, ОЮ Бєлінська
Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст., 110-113, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20