Ілона Макаревич
Ілона Макаревич
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні підходи до створення організаційно-педагогічних умов педагогічної практики студентів ВНЗ
О Браславська, І Макаревич
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2014
32014
ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ
ІМ Макаревич, Г Алабаєва
ВПЦ «Візаві», 2018
2018
Феномен інформаційної компетентності майбутнього вчителя географії
ІМ Макаревич
ТОВ" АСМІ", 2016
2016
Підготовка майбутніх вчителів географії до інформаційно-тренінгового навчання студентів-географів
МІ М.
Інтернет-конференція «Уманщина географічна» у рамках святкування 400-річчя …, 2016
2016
Педагогічні умови формування інформаційної компетентності майбутніх учителів географії у процесі професійної підготовки
МІ М.
Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ, 100-104, 2016
2016
Модель формування інформаційної компетентності майбутніх учителів географії
МІ М.
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія …, 2016
2016
Структурний аналіз категорії «Інформаційна компетентність майбутніх учителів географії»
МІ М.
Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи …, 2016
2016
Інформаційна культура майбутнього вчителя як об’єкт наукових досліджень
МІ М.
Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VІ Всеукраїнська науково …, 2016
2016
Особистісний підхід у формуванні інформаційної компетентності майбутніх учителів географії
МІ М.
Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук …, 2016
2016
Future Geography Teachers Preparation to Work with the Information as the Basis of Their Information Competence
M I. M.
Shiny word corp. www. Intellectual Archive.com. Journal 5 (№ 5), 106-110, 2016
2016
Теоретичні засади інформатизації сучасної освіти
І Макаревич
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 10-14, 2016
2016
Важливість інформаційної культури при формуванні інформаційної компетентності майбутніх учителів географії
ІМ Макаревич
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
2016
Теоретичний огляд методологічних підходів до формування інформаційної компетентності майбутніх учителів географії
ІМ Макаревич
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2016
2016
Роль системного підходу в організації підготовки майбутніх учителів до використання навчально-ігрових технологій
РІГ Запорожець Л.М., Браславська О.В., Макаревич І.М.
VІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції “Актуальні …, 2015
2015
Модернизация образовательного процесса : информационная компетентность будущего учителя
МИ Н.
Международный журнал «Естественно-гуманитарные исследования», 59-62, 2015
2015
Інформаційна компетентність майбутнього вчителя
МІ М.
Науковий журнал Вісник Черкаського університету, 63 – 66, 2015
2015
Краєзнавча робота студентів-географів як елемент їх інформаційної компетентності
МІ М.
Збірник наукових праць, 311 – 315., 2015
2015
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ–УМОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
ОВ Браславська, ЛМ Запорожець, ІГ Рожі, ІМ Макаревич
Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС : Зб …, 2015
2015
ОСНОВОПОЛОЖНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ЛМ Запорожець, ОВ Браславська, ІМ Макаревич
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ, 12, 2015
2015
Освітньо-науковий та управлінський аспекти аналізу системи моніторингу довкілля
ВВ Гончарук, ІМ Макаревич
Умань-ВПЦ «Візаві», 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20