Вісник ДНУ Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Вісник ДНУ Світове господарство і міжнародні економічні відносини
ДНУ ім. О.Гончара, факультет міжнародної економіки, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене fme.dnulive.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Євроінтеграційні прагнення України: проблеми та (соціальні) перспективи
ІО Стеблянко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і …, 2014
152014
Трансформація ролі держави в економічному розвитку країни: світовий досвід
ОВ Пирог
Вестник Днепропетровского Университета. Серия: Мировое хозяйство и …, 2011
62011
Залучення фінансових ресурсів корпораціями та банками України на світовому ринку капіталів/Сазонець ІЛ
ІЛ Сазонець
Вісник Дніпропетровського університету.–2011.–випуск, 107-113, 2011
62011
Визначення напрямів стимулювання експортного потенціалу дніпропетровського регіону (на основі анкетування підприємств регіону)
НІ Верхоглядова, ЮВ Орловська, ГВ Дугінець
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і …, 2010
6*2010
Еволюція підходів до трактування соціальної економіки у глобальному розумінні
АО Сімахова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і …, 2017
52017
Розвиток Промислового Туризму Як Напрям У Міжнародному Туристичному Іміджі Дніпропетровського Регіону
НП Мешко, КВ Карплюк
Вестник Днепропетровского Университета. Серия: Мировое хозяйство и …, 2015
52015
Should we tax the vacant dwellings? A search equilibrium model applied to the rental housing market
S Ménard
DNU Journal. Series: World Economy and International Economic Relations, 66-71, 2012
52012
Стратегія розвитку світового комерційного ринку космічної продукції та послуг
ОВ Дегтярев, СК Лапушкіна
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і …, 2009
52009
Розвиток експорту за збереження високого рівня протекціонізму: досвід Туреччини в контексті формування зовнішньоторговельної політики України
ДА Красніков, НО Краснікова
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Світове господарство і …, 2014
42014
Міжнародний бізнес-туризм: інтерпретація дефініції та перспективи розвитку у ХХІ ст.
NY Konon
Visnyk of the Dnipropetrovsk University. Series World Economy and …, 2012
42012
Іноземний капітал у банківському секторі України: переваги та загрози
ВА Федорова, ОГ Михайленко
Вісник Дніпропетровського університету.–Сер.: Світове господарство і …, 2011
4*2011
Методологічні засади формування механізму корпоративного управління в банках: міжнародний досвід
ОМ Костюк, ОВ Костюк
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і …, 2010
42010
Зовнішня торгівля України з Європейським Союзом: стан, структура, перспективи
ІО Стеблянко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і …, 2016
32016
Перспективи досягнення сталого розвитку країн світу
МВ Литвин
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і …, 2015
32015
Професійна етика як фактор становлення й розвитку соціально-відповідальної організаційної культури туристичного підприємства
ОП Крупський
Вестник Днепропетровского Университета. Серия: Мировое хозяйство и …, 2014
32014
Особливості формування політики регіонального розвитку Болгарії та Румунії
NV Stukalo, MI Derkach
Вестник Днипровского Университета. Серия: Мировое хозяйство и международные …, 2013
32013
Особливості формування політики регіонального розвитку Болгарії та Румунії
NV Stukalo, MI Derkach
Вестник Днипровского Университета. Серия: Мировое хозяйство и международные …, 2013
32013
«ПАРАДОКС ПРОДУКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА//" Парадокс продуктивності інформаційних технологій" в умовах глобалізації …
NV Bormatenko
Вестник Днипровского Университета. Серия: Мировое хозяйство и международные …, 2012
32012
Формування національної енергетичної політики України на європейських засадах енергозбереження
АЮ Гладченко
Вісник Дніпропетровського університету: світове господарство і міжнародні …, 2011
32011
Управління міжнародною конкурентоспроможістю підприємства: теоретико-методологічний аспект
ОЄ Джур
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і …, 2011
3*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20