Вісник ДНУ Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Вісник ДНУ Світове господарство і міжнародні економічні відносини
ДНУ ім. О.Гончара, факультет міжнародної економіки, Oles Honchar Dnipro National University
Підтверджена електронна адреса в fme.dnulive.dp.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Євроінтеграційні прагнення України: проблеми та (соціальні) перспективи
ІО Стеблянко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і …, 2014
132014
Методологічні засади формування механізму корпоративного управління в банках: міжнародний досвід
ОМ Костюк, ОВ Костюк
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і …, 2010
72010
Залучення фінансових ресурсів корпораціями та банками України на світовому ринку капіталів/Сазонець ІЛ
ІЛ Сазонець
Вісник Дніпропетровського університету.–2011.–випуск, 107-113, 2011
62011
Визначення напрямів стимулювання експортного потенціалу дніпропетровського регіону (на основі анкетування підприємств регіону)
НІ Верхоглядова, ЮВ Орловська, ГВ Дугінець
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і …, 2010
6*2010
Стратегія розвитку світового комерційного ринку космічної продукції та послуг
ОВ Дегтярев, СК Лапушкіна
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і …, 2009
52009
Should we tax the vacant dwellings? A search equilibrium model applied to the rental housing market
S Ménard
DNU Journal. Series: World Economy and International Economic Relations, 66-71, 2012
42012
Трансформація ролі держави в економічному розвитку країни: світовий досвід
ОВ Пирог
Вестник Днепропетровского Университета. Серия: Мировое хозяйство и …, 2011
42011
Перспективи досягнення сталого розвитку країн світу
МВ Литвин
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і …, 2015
32015
Розвиток Промислового Туризму Як Напрям У Міжнародному Туристичному Іміджі Дніпропетровського Регіону
НП Мешко, КВ Карплюк
Вестник Днепропетровского Университета. Серия: Мировое хозяйство и …, 2015
32015
Ефективна реалізація потенціалу регіону як основа його міжнародної конкурентоспроможності
ЛО Петкова, НМ Жиляєва
Вестник Днепропетровского Университета. Серия: Мировое хозяйство и …, 2011
32011
Іноземний капітал у банківському секторі України: переваги та загрози
ВА Федорова, ОГ Михайленко
Вісник Дніпропетровського університету.–Сер.: Світове господарство і …, 2011
3*2011
Соціально-відповідальна поведінка бізнесув умовах глобалізації
НІ Галан, ТЮ Толочна
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і …, 2010
32010
Еволюція підходів до трактування соціальної економіки у глобальному розумінні
АO Simakhova
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: світове господарство і …, 2017
22017
Зовнішня торгівля України з Європейським союзом: стан, структура, перспективи
IO Steblianko
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: світове господарство і …, 2016
22016
Теоретико-методологічні аспекти інтелектуалізації міжнародного руху людських ресурсів у глобальній економіці
АО Самойленко
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Світове господарство і …, 2014
22014
Тенденції та проблеми розвитку міжнародного туризму на сучасному етапі
ВА Сливенко
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Світове господарство і …, 2014
22014
Державне регулювання сільського господарства в умовах глобалізації
ОГ Михайленко
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Світове господарство і …, 2014
22014
Розвиток експорту за збереження високого рівня протекціонізму: досвід Туреччини в контексті формування зовнішньоторговельної політики України
ДА Красніков, НО Краснікова
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Світове господарство і …, 2014
22014
Професійна етика як фактор становлення й розвитку соціально-відповідальної організаційної культури туристичного підприємства
ОП Крупський
Вестник Днепропетровского Университета. Серия: Мировое хозяйство и …, 2014
22014
Регіональна інтеграція у глобальній торговельній системі
ОВ Дзяд
Вісник ДНУ, Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини 21 …, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20