Кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва
Кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Підтверджена електронна адреса в knau.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування та використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері:[монографія]
ОВ Ульянченко
ВВ Докучаєва: моногр./ОВ Ульянченко, 2006
922006
Дослідження операцій в економіці: Підручник для студентів вузів
ОВ Ульянченко
Харків: Гриф 580, 2002
922002
Економіка праці і соціально-трудові відносини
ЕВ Пахуча
912004
Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та стратегічні аспекти її формування:[монографія]
ОВ Ульянченко
Х.: Віровець АП «Апостроф, 2011
592011
Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: управлінський аспект
ОВ Ульянченко
Суми: Довкілля, 2009
422009
Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб.
ГК Агаджанов
Харківська національна академія міського господарства, 2010
392010
Інноваційні пріоритети технічної політики в АПК
ВМ Петров
Міжнародний науково-виробничий журнал Економіка АПК, 2005
312005
Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі
ОВ Ульянченко
ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00. 03 «Економіка та управління …, 2008
242008
Методичні підходи до формування собівартості сільськогосподарської продукції та її вплив на ефективність виробництва
ВМ Петров, АВ Токар
Економіка АПК, 55-60, 2008
232008
Продовольча безпека–основа національної безпеки держави
ОВ Ульянченко, НВ Прозорова
Режим доступу: http://humanright. org. ua/blogs/prodovolcha_bezpeka, 0
21
Технічне забезпечення інноваційних технологій у рослинництві
ВМ Петров
Міжнародний науково-виробничий журнал Економіка АПК, 2013
182013
Залежність продовольчої безпеки країни від забезпеченості аграрної сфери ресурсами
ОВ Ульянченко
Агросвіт: наук.-практ. журнал, 4-8, 2007
182007
Формування ефективного механізму функціонування логістичних систем сільськогосподарських підприємств
ОІ Гуторов, НВ Прозорова
Економіка АПК, 33-39, 2013
152013
Інвестиційний процес і його складові елементи
ОВ Ульянченко
Ефективна економіка, 2010
152010
Техніко-технологічна оснащеність сільськогосподарських підприємств та конкурентоспроможність продукції
ОМ Литвинова, МФ Даниленко
Економіка АПК, 39-42, 2009
152009
Конкуренція як категорія ринкових відносин та конкурентоспроможність як предмет наукових досліджень
МС Рябуха, АЄ Цицоріна
Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2007
152007
Конкурентоспроможнiсть сiльськогосподарських пiдприємств та стратегiчнi аспекти її формування
ОВ Ульянченко, ЛА Евчук, IВ Гуторова
142011
Розвиток агротехнологій і технічна політика у сільському господарстві
ВМ Петров
Міжнародний науково-виробничий журнал Економіка АПК, 2006
132006
Організація сільськогосподарських підприємств: наук. видання
ВД Савченко
Харків, 2002.–330 с, 2002
132002
Дотаційний механізм у системі конкурентоспроможного виробництва молока в Україні
ОВ Ульянченко
Економіка АПК, 10-19, 2011
122011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20