Любов Богославець            L. Bogoslavets
Любов Богославець L. Bogoslavets
Kyiv National University of Technologies and Design, ІМ, Кафедра ПОСТД
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічне проектування навчально-виховного процесу в системі доуніверситетської підготовки
ЛП Богославець
Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Гуманітарні …, 2006
132006
Використання електронного підручника в модульному середовищі університету
ЛП Богославець
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 2014
32014
Професійна компетентність та її роль у формуванні майбутнього інженера-педагога
ЛП Богославець
Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2013
22013
Фундаментальна вища освіта як основа професійної підготовки майбутнього фахівця
ЛП Богославець, ЛВ Житеньова
Virtus, 2015
12015
Педагогічне проектування моніторингу навчально-виховного процесу ІДП
ЛП Богославець
12008
Педагогічне проектування методичного забезпечення дистанційного навчання у процесі доуніверситетської підготовки
ЛП Богославець
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2008
12008
Деякі аспекти професійно-практичної підготовки кравців на прикладі проєктування творчої колекції моделей жіночих суконь
Л Богославець, М Стойко
KyivTex&Fashion, 2020
2020
Мовна культура студента технічного університету як основна складова професійної компетентності майбутнього інженера
ЛП Богославець, В Кульбашевський
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 2019
2019
Трансформація одягу з урахуванням властивостей матеріалу
Л Богославець, Ю Мовчан
KyivTex&Fashion, 2019
2019
Особливості пропедевтичної підготовки студентів-іноземців до навчання в університетах України
ЛП Богославець
Діалог культур у Європейському освітньому просторі, 2019
2019
Педагогічні інновації при вивченні української мови як іноземної майбутніми фахівцями легкої промисловості
ЛП Богославець
KyivTex&Fashion, 2018
2018
Пропедевтичний курс української мови студентів-іноземців у технічному університеті
ЛП Богославець
Virtus, 2018
2018
Компетентнісний підхід як основа вдосконалення навчальних програм ВНЗ
ЛП Богославець
Актуальні проблеми вищої професійної освіти, 2017
2017
Педагогічні інновації при вивченні української мови студентами-іноземцями
ЛП Богославець
Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської …, 2017
2017
Акмеологічний аспект модульного середовища унівеситету
ЛП Богославець
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 2017
2017
Педагогічне проектування як ефективний засіб реалізації компетентнісного підходу у вищій школі
ЛП Богославець, ЛВ Житеньова
Актуальні проблеми вищої професійної освіти, 2016
2016
Електронний підручник-інструментарій модульного середовища освітнього процесу
ЛП Богославець, ЛВ Житеньова
Наукові записки, 2016
2016
Основні аспекти викладання ділової української мови для студентів технічного спрямування
ЛП Богославець, ЛВ Житеньова
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2016
2016
Модульне середовище-запорука ефективного навчання
О Генчевська, ЛП Богославець
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
Мовні засоби переконування
Н Ружанська, ЛП Богославець
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20