Подписаться
Домарацький О.О.
Домарацький О.О.
Херсонський державний аграрний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості реалізації стимулюючої дії комплексних препаратів рослинами соняшника на початкових етапах органогенезу
АВ Добровольський, ЄО Домарацький
Аграрний вісник Причорномор’я, 39-45, 2017
252017
Агротехнічний спосіб пролонгації фотосинтетичної діяльності рослин соняшнику
ВВ Базалій, ЄО Домарацький, АВ Добровольський, ВВ Базалий, ...
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
212016
Біопрепарат нового покоління групи Хелафіт у технології вирощування гібридів соняшнику на Півдні України
ОО Домарацький, ОВ Сидякіна, МО Іванів, АВ Добровольський
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2017
202017
Особливості водоспоживання соняшника за різних умов мінерального живлення
ЄО Домарацький, АВ Добровольський
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2017
192017
Вплив рістрегулюючих препаратів та мінеральних добрив на поживний режим соняшника
ЄО Домарацький
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2018
172018
Вплив стимуляторів росту та біофунгіцидів на архітектоніку різних морфобіотипів соняшника
ВВ Базалій, ЄО Домарацький, ОП Козлова
102019
Стимулятори росту та комбіновані препарати біологічного походження як невід’ємний елемент екологізації технології вирощування технічних культур
ЄО Домарацький, ОО Домарацький, ОП Козлова
102019
Особливості формування врожайності та прояв ознак продуктивногсті у сортів пшениці озимої в умовах Південного Степу
ВВ Базалій, ІВ Бойчук, ОО Домарацький, СО Оніщенко, АС Стець
Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, 3-12, 2017
92017
Problems and productivity of selection of winter wheat varieties with increased environmental stability
VV Bazalii, IV Boichuk, YO Lavrynenko, HH Bazalii, YO Domaratskyi
Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv 24, 20-25, 2019
82019
Вплив біологічних фунгіцидів на рівень ураження гібридів соняшника патогенною мікрофлорою
ЄО Домарацький, ОП Козлова
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 9-16, 2018
82018
Вплив позакореневих підживлень комплексними багатофункціональними препаратами на кількісний рівень та якісний склад хлорофілового комплексу в рослинах соняшнику
ЄО Домарацький, АВ Добровольський
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 142-151, 2018
82018
Вплив багатофункціональних рістрегулюючих препаратів на формування продуктивності гібридів соняшнику високоолеїнового типу
ЄО Домарацький, АВ Добровольський, ОО Домарацький
ТНВ, 2020
62020
Аналіз формуванняврожайності сортів пшениці м’якої озимої залежно від біопрепаратів і кліматичних умов
ВВ Базалій, ЄО Домарацький, ВІ Пічура
Таврійський науковий вісник, 11-18, 2012
62012
Вплив біопрепаратів на врожайність та адаптивні властивості сортів пшениці м’якої озимої
ВВ Базалій, ЄО Домарацький
Таврійський науковий вісник, 9-14, 2012
62012
Позакореневі азотні підживлення та рістрегулюючі препарати як фактори формування фотосинтетичного потенціалу рослин ріпаку озимого
ЄО Домарацький
52018
Створення сортів пшениці різного типу розвитку, адаптованих для різних умов вирощування
ВВ Базалій, ІВ Бойчук, ЮО Лавриненко, ГГ Базалій, ЄО Домарацький, ...
Фактори експериментальної еволюції організмів, 14-18, 2018
52018
Методи пом’якшення негативної дії водного стресу у рослин ріпаку озимого
ЄО Домарацький
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 39-45, 2018
52018
Соняшник: екологічні шляхи оптимізації його живлення
ЄО Домарацький, АВ Добровольський, ВВ Базалій, ВІ Пічура, ...
42020
Продуктивність ріпаку озимого залежно від азотного живлення та рістрегулюючих препаратів за умов кліматичних змін
ЄО Домарацький, ВВ Базалій, ОО Домарацький
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
42019
Екологізація технології вирощування озимої пшениці в зоні південного Степу України
ВВ Базалій, ЄО Домарацький, ВІ Пічура, ОО Домарацький
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20