Підписатись
Новицький Руслан Михайлович / Novytskyi Ruslan
Новицький Руслан Михайлович / Novytskyi Ruslan
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в vtei.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нанотехнологічні принципи реалізації оптоелектронного модуля для запису, збереження та відображення інформації
ВП Кожем’яко, АА Яровой, РМ Новицький
Комп’ютинг 6 (3), 52-60, 2007
52007
Методологічні аспекти принципів паралельності та ієрархічності в нейронній обробці інформації
ВП Кожем'яко, ЛІ Тимченко, АА Яровий, РМ Новицький
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.№ 2: 98-109., 2006
22006
Використання технологій штучного інтелекту для прогнозування бізнес-процесів
С Яремко, О Кузьміна, Р Новицький
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2021. Вип …, 2021
12021
Використання програмного забезпечення antiplagiarism для виявлення та запобігання академічного плагіату
І Гунько, Р Новицький
ВНТУ, 2016
12016
Аналіз паралельних методів та засобів оптико-електронної обробки та порівняння зображень
ВП Кожем'яко, РМ Новицький, КВ Кожем'яко
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 23 (1), 2012
12012
Лічильник імпульсів
ВП Кожем’яко, НП Шевченко, РМ Новицький
Патент України на корисну модель№ 46083, МПК H03K 23/00.№ 200605672 …, 2020
2020
Пристрій для визначення координат центра мас зображення
ВП Кожемяко, РМ Новицький, ОО Штельмах
Патент України на корисну модель№ 46083, МПК H03K 23/00. Лічильник …, 2020
2020
Паралельні оптико-електронні методи та засоби порівняння зображень, орієнтовані на сучасні технології [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 : захищена 22.05 …
РМ Новицький
2015
NANOTECHNOLOGY PRINCIPLES OF OPTOELECTRONIC MODULE REALIZATION FOR RECORDING, PRESERVATION AND DISPLAY OF THE INFORMATION
VP Kozhemyako, AA Yarovyy, RM Novytsky
International Journal of Computing 6 (3), 52-60, 2014
2014
Моделювання характеристик паралельних методів порівняння зображень на базі KVP-перетворення
ВП Кожем’яко, ВІ Маліновський, РМ Новицький
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 96-101, 2013
2013
Анализ параллельных методов и средств оптико-электронной обработки и сравнение изображений
ВП Кожем'яко, РМ Новицький, КВ Кожем'яко
Інформаційні технології та комп ‘ютерна інженерія, 40-50, 2012
2012
Архітектура геоінформаційно-енергетичної системи управління потоками транспорту з використанням розпізнавання образів за ознаками
ВП Кожем’яко, ВІ Маліновський, РМ Новицький
Штучний інтелект, 2011
2011
Методи і математичні моделі паралельного порівняння зображень логіко-часового типу на оптико-електронній елементній базі для задач реального часу
ВП Кожем'яко, ВІ Маліновський, РМ Новицький, РЮ Довгалюк
Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 22 (2), 5-24, 2011
2011
Нанотехнологические аспекты реализации оптико-электронных модулей для глаз-процессорного определения признаков
РМ Новицький, ОА Іванов, НІ Тодорашко
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 239-244, 2009
2009
Нанотехнологічні аспекти реалізації оптико-електронних модулів для око-процесорного визначення ознак
РМ Новицький, ОА Іванов, НІ Тодорашко
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 239, 2009
2009
Око-процесорне розпізнавання образів за ознакою осі орієнтації для геоінформаційно-енергетичної системи
ВП Кожем’яко, РМ Новицький, ВІ Маліновський, ЯМ Бондарчук
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, 2009
2009
Оптоелектронний модуль
ВП Кожем'яко, ЛІ Тимченко, АА Яровий, ЮО Ковінько, РМ Новицький, ...
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2007
2007
Пристрій для паралельного запису, збереження та відображення зображення
ВП Кожем'яко, ВВ Дмитрук, СВ Дусанюк, РМ Новицький, ВП Кожемяко, ...
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2006
2006
Обчислювальний пристрій
ВП Кожем'яко, ЮО Ковінько, РМ Новицький, ВП Кожемяко, ...
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2005
2005
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні
К Катерина, О Кузьміна, Р Новицький, І Заюков, М Горшков, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20