Follow
Tsaryk Lyubomir
Tsaryk Lyubomir
Professor of geography, Ternopil Volodimir Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика
ЛП Царик
Тернопіль: навчальна книга–Богдан, 2006
1222006
Природні рекреаційні ресурси
Л Царик
Тернопіль, ТзОВ "Тернограф" 512, 325-423, 2011
100*2011
Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація)
ЛП Царик
Тернопіль: Підручники і посібники, 2009
682009
Регіональна економіка
ЄП Качан, ГП Баб’як, ЛП Запорожан, АБ Кошіль, ОБ Марцінковська, ...
ТНЕУ, 2008
442008
Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials)
LP Tsaryk, LV Yankovs’Ka, PL Tsaryk, SR Novyts’Ka, IR Kuzyk
Journal of Geology, Geography and Geoecology 29 (1), 196-205, 2020
402020
Природокористування та охорона природи у басейнах малих річок
ЛП Царик, ПЛ Царик, ІР Кузик, ВЛ Царик
Тайп, 2021
382021
Географічні засади формування і розвитку природоохоронних систем Поділля: концептуальні підходи, практична реалізація
ЛП Царик
Тернопіль: Підручники і посібники, 2009
322009
Регіональний ландшафтний парк "Загребелля" у системі рекреаційного і заповідного природокористування
Л Царик
Тернопіль, Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2013
222013
Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя
ЛП Царик, ПЛ Царик, ЛВ Янковська, ІР Кузик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
212019
Трансформація еколого-географічних процесів басейну р
ОД Бакало, ЛП Царик, ПЛ Царик
Джурин. Монографія. Тернопіль: СМП «Тайп, 2018
212018
Basin systems of small rivers of Western Podillya: state, change tendencies, perspectives of nature management and nature protection optimization
LP Tsaryk, IP Kovalchuk, PL Tsaryk, BS Zhdaniuk, IR Kuzyk
Journal of Geology, Geography and Geoecology 29 (3), 606-620, 2020
202020
Унікальні перлини природи Тернопільщини
ВМ Черняк, ГБ Синиця, ІО П’ятківський
bohdanbooksco, 2014
172014
Сільські ландшафти Поділля
ГІ Денисик, АГ Кізюн
Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К, 2012
162012
Геоекологічна оцінка структури землекористування Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади
ЛП Царик, ІР Кузик
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна Серія …, 2021
132021
Ekoloho-heohrafichnyy analiz i otsinyuvannya terytoriyi: teoriya ta praktyka (na materialakh Ternopilʹsʹkoyi oblasti)[Ecological-geographical analysis and assessment of the …
LP Tsarik
Ternopil: Textbook-Bogdan.(in Ukr.), 2006
122006
Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Тернопільської міської територіальної громади
ЛП Царик, ІР Кузик, ПЛ Царик
PC Publishing House: European Scientific Platform, 2022
112022
Долина річки Гнізни в геоекологічному вимірі
ЛП Царик, ПЛ Царик, В Царик
Тайп, 2019
112019
Природоохоронний пріоритет ландшафтно-екологічної оптимізації території Поділля
ЛП Царик
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008
112008
Перспектива створення заповідних територій у долинах річок Гнізна, Джурин та Вільховець
ПЛ Царик, ЛП Царик, І Вітенко
Тайп, 2010
102010
Мережа природоохоронних об’єктів і територій Поділля: стан, проблеми, перспективи
ЛП Царик
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006
102006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20