Tsaryk Lyubomir
Tsaryk Lyubomir
Professor of geography, Ternopil Volodimir Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика (на матеріалах Тернопільської області)
ЛП Царик
Тернопіль: навчальна книга–Богдан, 2006
742006
Природні рекреаційні ресурси
Л Царик
Тернопіль, ТзОВ "Тернограф" 512, 325-423, 2011
69*2011
Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація)
ЛП Царик
Тернопіль: Підручники і посібники, 2009
492009
Регіональна економіка
ЄП Качан
URL: http://pidruchniki. com/1963051138531/rps/regionalna_ekonomika, 2011
372011
Географічні засади формування і розвитку природоохоронних систем Поділля: концептуальні підходи, практична реалізація
ЛП Царик
ЛП Царик–Тернопіль: Підручники і посібники, 2009
232009
Сільські ландшафти Поділля
ГІ Денисик, ЛП Царик, ОМ Петренко
Вінниця: ПП ТД Едельвейс і К, 2012
122012
Регіональний ландшафтний парк "Загребелля" у системі рекреаційного і заповідного природокористування
Л Царик
Тернопіль, Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2013
112013
Географiчнi засади формування i розвитку регiональних природоохоронних систем (концептуальнi пiдходи, практична реалiзацiя)
ЛП Царик
82009
Унікальні перлини природи Тернопільщини
ВМ Черняк, ГБ Синиця, ІО П’ятківський
bohdanbooksco, 2014
72014
Щодо функціонально-планувальноїної мережі елементів регіональної туристсько-рекреаційної системи
ПЛ Царик, ЛП Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2014
72014
Природні заповідні території
ЛП Царик
Царик ЛП–Т.: ТДПУ, 1998
71998
До проблем озеленення і ролі паркових комплексів у функціонуванні урбоекосистеми Тернополя
Л Царик, І Позняк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
62016
Мережа природоохоронних об’єктів і територій Поділля: стан, проблеми, перспективи
ЛП Царик
Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія.–Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 135-142, 2006
62006
Територіальна організація структурних елементів регіональної екомережі (за матеріалами Тернопільської області)
ЛП Царик
Наукові вісник Чернівецького університету.–Сер.: Географія.–2004.–Вип 199, 79-92, 2004
62004
Ландшафтно-екологічна оптимізація регіональних геосистем обласного рівня
Л Царик
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім…, 2003
62003
Трансформація еколого-географічних процесів басейну р
ОД Бакало, ЛП Царик, ПЛ Царик
Джурин. Монографія/ОД Бакало, ЛП Царик, ПЛ Царик-Тернопіль: СМП Тайп 168, 2018
52018
The regional formation of recreation and environmental protection systems of Ukraine
L Tsaryk, A Kuzyshyn, P Tsaryk, N Stetsko, Y Marunyak, I Poplavska, ...
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 9, 184-193, 2015
5*2015
Локальна екомережа як природоохоронна система міста Тернополя
Л Царик
ЛП Царик, ПЛ Царик/Стратегія сучасного міста//Матеріали Всеукраїнської наук…, 2012
52012
Тенденції та напрямки розвитку інтегральної еколого-географічної ситуації на Тернопільщині
І Вітенко, П Царик, К Сокіл
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім…, 2011
52011
Перспектива створення заповідних територій у долинах річок Гнізни, Джурина, Вільховець
ПЛ Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету вм…, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20