Follow
Tsaryk Lyubomir
Tsaryk Lyubomir
Professor of geography, Ternopil Volodimir Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика (на матеріалах Тернопільської області)
ЛП Царик
Тернопіль: навчальна книга–Богдан, 2006
892006
Природні рекреаційні ресурси
Л Царик
Тернопіль, ТзОВ "Тернограф" 512, 325-423, 2011
77*2011
Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація)
ЛП Царик
Тернопіль: Підручники і посібники, 2009
552009
Географічні засади формування і розвитку природоохоронних систем Поділля: концептуальні підходи, практична реалізація
ЛП Царик
Тернопіль: Підручники і посібники, 2009
262009
Регіональний ландшафтний парк "Загребелля" у системі рекреаційного і заповідного природокористування
Л Царик
Тернопіль, Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2013
172013
Регіональна економіка
ЄП Качан
URL: http://pidruchniki. com/1963051138531/rps/regionalna_ekonomika, 2011
152011
Сільські ландшафти Поділля
ГІ Денисик, АГ Кізюн
Вінниця: ПП ТД Едельвейс і К, 2012
142012
Трансформація еколого-географічних процесів басейну р
ОД Бакало, ЛП Царик, ПЛ Царик
Джурин. Монографія/ОД Бакало, ЛП Царик, ПЛ Царик-Тернопіль: СМП Тайп 168, 2018
122018
Мережа природоохоронних об’єктів і територій Поділля: стан, проблеми, перспективи
ЛП Царик
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006
102006
Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя
ЛП Царик, ПЛ Царик, ЛВ Янковська, ІР Кузик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
92019
Природокористування та охорона природи у басейнах малих річок
ЛП Царик, ПЛ Царик, ІР Кузик, ВЛ Царик
Тайп, 2021
82021
Щодо функціонально-планувальноїної мережі елементів регіональної туристсько-рекреаційної системи
ПЛ Царик, ЛП Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2014
82014
Географiчнi засади формування i розвитку регiональних природоохоронних систем (концептуальнi пiдходи, практична реалiзацiя)
ЛП Царик
82009
Природні заповідні території
ЛП Царик
Царик ЛП–Т.: ТДПУ, 1998
71998
Голицький ботаніко-ентомологічний заказник
М Барна, ЛП Царик, ВМ Черняк
Тернопіль: Лілея, 1997
71997
Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials)
LP Tsaryk, LV Yankovs’Ka, PL Tsaryk, SR Novyts’Ka, IR Kuzyk
Journal of Geology, Geography and Geoecology 29 (1), 196-205, 2020
62020
До проблем озеленення і ролі паркових комплексів у функціонуванні урбоекосистеми Тернополя
Л Царик, І Позняк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
62016
Унікальні перлини природи Тернопільщини
ВМ Черняк, ГБ Синиця, ІО П’ятківський
bohdanbooksco, 2014
62014
Локальна екомережа як природоохоронна система міста Тернополя
Л Царик, П Царик
ЛП Царик, ПЛ Царик/Стратегія сучасного міста//Матеріали Всеукраїнської наук…, 2012
62012
Природні умови та ресурси Тернопільщини
Л Царик, С Мирослав
Тернопіль "Терно-граф", 2011
6*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20