Tsaryk Lyubomir
Tsaryk Lyubomir
Professor of geography, Ternopil Volodimir Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика (на матеріалах Тернопільської області)
ЛП Царик
Тернопіль: навчальна книга–Богдан, 2006
632006
Природні рекреаційні ресурси
Л Царик
Тернопіль, ТзОВ "Тернограф" 512, 325-423, 2011
59*2011
Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація)
ЛП Царик
Тернопіль: Підручники і посібники, 2009
382009
Географічні засади формування і розвитку природоохоронних систем Поділля: концептуальні підходи, практична реалізація
ЛП Царик
Тернопіль:Підручники і посібники, 2009
182009
Регіональна економіка
ЄП Качан
URL: http://pidruchniki. com/1963051138531/rps/regionalna_ekonomika, 2011
142011
Сільські ландшафти Поділля
ГІ Денисик, ЛП Царик, ОМ Петренко
Вінниця: ПП ТД Едельвейс і К, 2012
112012
Регіональний ландшафтний парк "Загребелля" у системі рекреаційного і заповідного природокористування
Л Царик
Тернопіль, Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2013
92013
Географiчнi засади формування i розвитку регiональних природоохоронних систем (концептуальнi пiдходи i практична реалiзацiя). Монографiя/Любомир Царик
ЛП Царик
82009
Унікальні перлини природи Тернопільщини
ВМ Черняк, ГБ Синиця, ІО П’ятківський
bohdanbooksco, 2014
72014
Природні заповідні території
ЛП Царик
Царик ЛП–Т.: ТДПУ, 1998
71998
Щодо функціонально-планувальноїної мережі елементів регіональної туристсько-рекреаційної системи
ПЛ Царик, ЛП Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2014
52014
Перспектива створення заповідних територій у долинах річок Гнізни, Джурина, Вільховець
ПЛ Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету вм…, 2010
52010
та ін. Голицький ботанікоентомологічний заказник загальнодержавного значення
ММ Барна, ЛП Царик, ВМ Черняк
Тернопіль: Лілея, 1997
51997
До проблем озеленення і ролі паркових комплексів у функціонуванні урбоекосистеми Тернополя
Л Царик, І Позняк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
42016
Тенденції та напрямки розвитку інтегральної еколого-географічної ситуації на Тернопільщині
ІМ Вітенко, П Царик, К Сокіл
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім…, 2011
42011
Екологія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профіл. рівень
ЛП Царик, ПЛ Царик, ІМ Вітенко
К: Генеза, 2010
42010
Екологія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профіл. рівень
ЛП Царик, ПЛ Царик, ІМ Вітенко
К: Генеза, 2010
42010
Еколого-географічний проект “Твій рідний край” і його роль у формуванні еколого-освітнього середовища
ЛП Царик
Історія Української географії. Спеціальний випуск: Краєзнавство.–Тернопіль…, 2001
42001
Рекреаційне природокористування
ЛП Царик
Науково-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017
32017
К особенностям рекреационного природопользования в границах национальных природных и региональных ландшафтных парков Подолья
ЛП Царик, ПЛ Царик, ЕБ Греськив
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 192-197, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20