Анатолий Кислий
Анатолий Кислий
НУЧК
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Релігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної моралі
АО Кислий
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських …, 2007
132007
Релігійна освіта та наука в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку
АО Кислий
22011
Людина в контексті осмислення соціального ідеалу в сучасній християнській думці
АО Кислий
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
12020
Економіка у контексті сучасної християнської соціальної думки
АО Кислий
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 2019
12019
Проблема суспільного ідеалу в філософському осмисленні
АО Кислий
Гілея: науковий вісник, 185-189, 2018
12018
Релігійно-педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти
АО Кислий, ОФ Кисла
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
12016
Соціальний ідеал у сучасній християнській думці
АО Кислий
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2021
2021
СЛУЖІННЯ ТА ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИХОВНА МІСІЯ ЦЕРКВИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СОЦІАЛЬНОГО ІДЕАЛУ
А Кислий
ОСВІТНІЙ ДИСКУРС: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 25 (7-8), 90-101, 2020
2020
Радянська ідеологічна модель державно-церковних відносин та її вплив на формування сучасного українського суспільства
АО Кислий
Європейські антитоталітарні культурні практики: матеріали Міжнародної наук …, 2020
2020
Міжхристиянський діалог та формування ціннісних основ соціального ідеалу в ситуації невизначеності
АО Кислий
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2020
2020
Ціннісно-історичний контекст суспільного ідеалу в сучасній християнській думці
АО Кислий
Znanstvena misel journal., 2020
2020
Ціннісні аспекти християнського суспільного ідеалу в умовах трансформації сучасного світу
АО Кислий
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal)., 2020
2020
Соціально-політичний ідеал у вимірах сучасної християнської думки
АО Кислий
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal)., 2020
2020
THE VALUE-HISTORICAL CONTEXT OF THE SOCIAL IDEAL IN CONTEMPORARY CHRISTIAN THOUGHT
АО Кислий
Znanstvena Misel, 45-50, 2020
2020
СОЦІАЛЬНИЙ ІДЕАЛ В СУЧАСНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ДУМЦІ SOCIAL IDEAL IN MODERN ORTHODOX THOUGHT
АО Кислий
SCIENTIFIC BULLETIN, 83, 2019
2019
Християнство в сучасному політичному дискурсі
АО Кислий
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 2019
2019
Питання ідеалу соціальних відносин у Йоана Зізіуласа
АО Кислий
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 2019
2019
Соціально-економічний ідеал у вимірах сучасної християнської думки
АО Кислий
Znanstvena misel journal, 2019
2019
Сучасне християнство в системі політичних процесів
АО Кислий
Virtus: Scientific Journal, 2019
2019
Християнський ідеал життєдіяльності людини в умовах постмодерну
АО Кислий
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20