Сергій Володимирович Леоненко; S. V. Leonenko; Сергей Владимирович Леоненко
Сергій Володимирович Леоненко; S. V. Leonenko; Сергей Владимирович Леоненко
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В. Даля; Східноукраїнський національний
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль гендерного аспекту у формуванні ціннісних орієнтацій на ідеях народної педагогіки майбутніх педагогів
ВМ Вакуленко, ОО Стягунова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2, 44-54, 2010
62010
Fuel oil conversion to hydrocarbons technology aerosol
SV Leonenko, SA Kudryavtsev, DA Kutakova
VIsnik SNU Im. V. Dalya.–2014 10 (217), 79-82, 2014
22014
The catalytic cracking of vacuum gas oil on zeolite catalyst (type Y) by aerosol nanocatalysis technology
AS Kascheev, IM Glikina, SA Kudryavtsev, SV Leonenko
IV International Conference of Students and Young Scientists on Chemistry …, 2012
22012
Study of catalytic cracking process of fuel oil to obtain components of motor fuels using aerosol nanocatalysis technology
SV Leonenko, SA Kudryavtsev, IM Glikina
Adsorption Science & Technology 35 (9-10), 878-883, 2017
12017
Переработка мазута в углеводороды по технологии аэрозольного нанокатализа
СВ Леоненко, СА Кудрявцев, СО Кудрявцев, ДА Кутакова, ДО Кутакова
СНУ ім. В. Даля, 2014
12014
Получение компонентов моторных топлив из мазута с использованием катализатора Nexus-345р в условиях аэрозольного нанокатализа
СВ Леоненко, СА Кудрявцев, АЛ Бродский, СО Кудрявцев, ...
СНУ ім. В. Даля, 2016
2016
Исследование процесса крекинга мазута в условиях аэрозольного нанокатализа на цеолитсодержащем катализаторе типа Y
ГИМ Кудрявцев С. А., Леоненко С. В.
Хімічна промисловість України, 46-49, 2015
2015
Високооктанові присадки до моторних палив
Д Глущенко, СВ Леоненко, СО Кудрявцев
СНУ ім. В. Даля, 2015
2015
Технология крекинга мазута с применением аэрозольного нанокатализа
СВ Леоненко, ТВ Кисиль, СА Кудрявцев
Технол. ін-т Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2015
2015
Каталитический крекинг мазута в условиях аэрозольного нанокатализа
СВ Леоненко, СА Кудрявцев
СНУ ім. В. Даля, 2015
2015
Дослідження активності цеолітвмісного каталізатора (типу Y) в умовах аерозольного нанокаталізу
С Кудрявцев, І Глікіна, О Кащеєв, С Леоненко
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ АЭРОЗОЛЬНОГО НАНОКАТАЛИЗА НА КРЕКИНГ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ НА Si/Zr КАТАЛИЗАТОРЕ
ИМ Гликина, СА Кудрявцев, ДА Кутакова, АС Кащеев, СВ Леоненко
ВІСНИК, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–12