Михайло Григорович Дичковський (Mykhajlo Dychkovskyy)
Михайло Григорович Дичковський (Mykhajlo Dychkovskyy)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Технологічна оснастка. Проектно-конструкторські розрахунки
МГ Дичковський
Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2001
32001
Технологічна оснастка
МГ Дичковський
Курс лекцій: навчальний посібник/Дичковський МГ–Херсон: Олді-плюс, 2008
22008
Дослідження якості змішування кормових сумішей гвинтовим конвеєром-змішувачем
АЄ Дячун, М Дичковський, Р Котик
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Дослідження сили різання процесу токарної обробки
МГ Дичковський, Ю Юхимчук
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Імовірнісно-статистичне обгрунтування удосконалення технології калібрування згортних втулок приводних роликових і втулкових ланцюгів
МГ Дичковський, АА Сеник, ОІ Яловий
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і …, 2017
2017
Дослідження безвідривних режимів вібротранспортування лотками з асиметричним циклом коливань робочого органа
МГ Дичковський
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Дворізцева розточувальна головка з торсіонним гасником коливань
ВО Дзюра, ПД Кривий, МГ Дичковський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2016
2016
Технологічні особливості виготовлення профільних гвинтових заготовок
МГ Дичковський, АІ Парійчук
Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та …, 2015
2015
Міжопераційні транспортно-завантажувальні механізми з пневмовіброприводом для механооброблювального виробництва
МГ Дичковський
Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та …, 2015
2015
Вібраційні транспортно-завантажувальні механізми з асиметричним циклом коливань робочого органа
МГ Дичковський
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
2015
Автоматизовані транспортно–завантажувальні механізми з пневмовіброприводом та асиметричним циклом коливань робочого органа
М Дичковський
Збірник тез доповідей ⅩⅫ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
Пристрій для оброблення плоских поверхонь вібраційним обкочуванням
МГ Дичковський, НП Кашуба, ПД Кривий
2013
Використання вібраційних транспортно–завантажувальних механізмів з пневмоприводом в комплексно–автоматизованих системах верстатів
М Дичковський
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
2011
Дослідження залежності продуктивності віброабразивної обробки плоских поверхонь від параметрів коливного руху кругового лотка
М Дичковський
Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного …, 2008
2008
Штамп-автомат
БМ Гевко, БМ Гевко, МГ Дычковский, МГ Дичковський, РМ Рогатынский, ...
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий, 1985
1985
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15