Наталія Веніамінівна Соловйова, Наталия Вениаминовна Соловьева, NV Solovyova
Наталія Веніамінівна Соловйова, Наталия Вениаминовна Соловьева, NV Solovyova
Українська медична стоматологічна академія,Ukrainian Medical Stomatological Academy
Verified email at umsa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Механізми ауторегуляції утворення оксиду азоту в організмі ссавців та їх порушення при розвитку патологічних процесів
ВО Костенко, НВ Соловйова, ОВ Коваленко, ОА Левченко, БВ Сорокін, ...
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2011
192011
Noи пероксинитрит-зависимые изменения продукции супероксидного анион-радикала в органах крыс при экспериментальном метаболическом синдроме
ВА Костенко, АН Елинская, ЛИ Ляшенко, НВ Соловьева, ВВ Талаш
Журнал Гродненского государственного медицинского университета, 2014
62014
Моделирование антиоксидантных свойств мелатонина и глутатиона при взаимодействии с гидроксил-радикалом
ТЮ Кузнецова, НВ Соловьева
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2012
62012
Зміни функціональних показників сперми білих щурів за умов тривалої дії на організм відпрацьованого моторного масла
НВ Соловйова, ВО Костенко
Загальна патологія та патологічна фізіологія 3 (4), 34-39, 2008
62008
Quantum chemical modeling of antioxidant activity of glutathione interacting with hydroxyl and superoxide anion radicals
TYK N. V. Solovyova
Ukr. Biochem. J. 87 (2), 156-162, 2015
52015
Фізико-хімічна оцінка можливості використання оксиду азоту у якості ефективного регулятора багатьох патологій в організмі людини
НВ Соловйова
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2014
52014
Патогенна дія відпрацьованих моторних масел: недооцінена небезпека
ОВ Катрушов, ВО Костенко, ІВ Батухіна, НВ Соловйова, ВЛ Філатова
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2009
52009
Oxidative phosphorylation activity, F0F1-ATPase, and cytochrome content in liver mitochondria of rats with inherited hyperproduction of free radicals
IG Shabalina, NG Kolosova, AY Grishanova, VN Solovyov, RI Salganik, ...
Biochemistry-New York-English Translation of Biokhimiya 60 (12), 1563-1568, 1995
51995
Репродуктивна здатність білих щурів-самців за умов тривалого введення відпрацьованого автомобільного масла
НВ Соловйова
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2009
42009
Антиоксидантна активність мелатоніну і глутатіону на основі порівняльного аналізу результатів квантовохімічних та електрохімічних досліджень
НВ Соловйова
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
32015
Морфологічні та морфометричні зміни в сім'яниках щурів за умов тривалої дії на організм відпрацьованого моторного масла
НВ Соловйова, ЄВ Стецук
Мир медицины и биологии 6 (1), 2010
32010
Зміни вільнорадикальних окиснювальних процесів у тканинах сім’яників білих щурів при дії на організм відпрацьованого моторного масла
НВ Соловйова, ВО Костенко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2010
32010
Antioxidant activity of melatonin and glutathione interacting with hydroxyl and superoxide anion radicals
TY Kuznetsova, NV Solovyova, VV Solovyov, VO Kostenko
The Ukrainian Biochemical Journal, 22-30, 2017
22017
Зміни окиснювального метаболізму в сперматозоїдах білих щурів при тривалій дії на організм відпрацьованого моторного масла
НВ Соловйова, ВО Костенко
Вісник проблем біології і медицини, 184-187, 2010
22010
Кисень-залежні механізми патогенної дії відпрацьованого моторного масла на репродуктивну систему ссавців
НВ Соловйова
Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии: Мат …, 2009
22009
Контроль якості самостійної роботи на кафедрі патофізіології–невід’ємна складова якісної освіти
ОЄ Акімов, НВ Соловйова, СВ Денисенко, АВ Міщенко, ІО Ковальова
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2018
12018
Зміна продукції активних форм кисню при дії на організм відпрацьованого моторного масла у сім’яниках білих щурів
НВ Соловйова, НВ Соловьёва
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2015
12015
Роль пероксинітриту у механізмах вільнорадикальних процесів у слинних залозах за умов відтворення експериментального метаболічного синдрому
АМ Єлінська, НВ Соловйова, ВО Костенко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2014
12014
Відпрацьовані моторні масла як медико-екологічна проблема
ОВ Катрушов, ВО Костенко, НВ Соловйова, ВЛ Філатова, ...
ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2012
12012
INFLUENCE OF NANOSIZED SILICA OXIDE SUSPENSION ON NITRIC OXIDE PRODUCTION IN RATS TESTES DURING CHRONIC NITRATE-FLUORIDE INTOXICATION
OY Akimov, NV Solovyova, VO Kostenko
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20