Прокопенко Богдан Васильевич
Прокопенко Богдан Васильевич
СумГПУ им. А.С. Макаренко, кафедра социальных дисциплин
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Міжнародні стандарти добору кандидатів на посаду судді
БО Прокопенко
Часопис Київського університету права, 356-359, 2013
52013
Добір кандидатів на посаду судді
БО Прокопенко
автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00. 10, 0
2
Проблемні аспекти визначення належного рівня особистих та моральних якостей кандидата на посаду судді
БО Прокопенко
Вісник Вищої ради юстиції, 188-201, 2013
12013
Маніпулятивні технології в інформаційній війні: проблеми захисту
БВ Прокопенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Роль форсайта у дослідженні сучасного суспільства
БВ Прокопенко
2015
Соціогуманітарні технології: маніпулятивний аспект
БВ Прокопенко
Філософія науки: традиції та інновації, 84-91, 2015
2015
Конституційно-правові особливості добору кандидатів на посаду судді в аспекті забезпечення прав і свобод людини і громадянина
Б Прокопенко
Вісник Конституційного Суду України, 95-104, 2014
2014
Роль феномена конвергенции в становлении меганауки
Б Прокопенко
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 100-104, 2013
2013
Ретроспективный анализ конвергенции как трансдисциплинарного феномена
БВ Прокопенко
2013
ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ДОБОРІ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ
БО Прокопенко
Запорізького національного університету, 36, 2013
2013
РОЛЬ ΦЕНОМЕНУ КОНВЕРГЕНЦІЇ У СТАНОВЛЕННІ МЕГАНАУКИ
Б Прокопенко
Філософія, 100, 2013
2013
Новые мировоззренческие ориентиры меганауки под влиянием современных конвергентных технологий
БВ Прокопенко
Філософія науки: традиція та інновації, 67-77, 2013
2013
Форми забезпечення прав і свобод у правовій системі України
БО Прокопенко
Трипільська цивілізація, 28-32, 2012
2012
Техноэволюция: от «техне» к синергийной конвергенции высоких технологий
БВ Прокопенко
2011
Философский дискурс когнитивных технологий
БВ Прокопенко
2011
Биосоставляющая NBIC–комплекса в контексте трансгуманизма
БВ Прокопенко
2010
ФІЛОСОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЕНОМЕНА НАНОТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВИ КОМПЛЕКСУ NBIC
Б Прокопенко
Філософія, 83, 2010
2010
ФОРСАЙТ У ДОСЛІДЖЕННІ СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ
ОА Наумкіна, БВ Прокопенко
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18