Ольга Файчук
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційний процес як рушійна сила економічного зростання
ОМ Файчук, ОВ Файчук
Бізнес Інформ, 66-70, 2013
102013
Перспективи банківського кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві України
Ф Ольга, Ф Олександр, Х Любов
ЦП "Компринт", 2014
6*2014
Ефективне фінансування державних цільових екологічних программ
О Файчук, В Войцехівська
Економіст, 31-33, 2015
42015
Методичні і прикладні аспекти визначення процентної ставки банку за кредити для реалізації інноваційних проектів в агропромисловому виробництві
Л Худолій, О Файчук
Економіст, 44-48, 2013
32013
Методичні і прикладні аспекти визначення процентної ставки банку за кредити для реалізації інноваційних проектів в агропромисловому виробництві
Л Худолій, О Файчук
Економіст, 44-48, 2013
32013
Ключова проблема фінансової підтримки інноваційних проектів – недосконалість вітчизняного законодавства
Ф Ольга
Економікаю Фінанси.Право, 21-24, 2013
22013
Оцінка ефективності банківського кредитування інноваційних проектів в агропромисловому виробництві Київської області
ОВ Файчук
Ефективна економіка, 2013
12013
упраВління ВирОБництВОМ яК ФаКтОр підВищення еКОнОМічнОї еФеКтиВнОсті еКспОрту зерна підприєМстВОМ
ОО Вакуленко, ОМ Файчук, ОВ Файчук
Young 72 (8), 2019
2019
Європейська економічна інтеграція
ОВ Файчук, СМ Кваша, ОМ Файчук
Видавничий центр НУБіП України, 2019
2019
Оцінка ступеня регіональної диверсифікації експорту зерна кукурудзи на підприємстві
КГ Дорош, ОМ Файчук, ОВ Файчук
Молодий вчений, 337-342, 2019
2019
Управління процесом банківського кредитування інноваційних проектів
ОВ Файчук, ОМ Файчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
2015
Внедрение инноваций в агропромышленные предприятия Киевской области Украины: финансовый аспект
Ф Ольга
Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования : междунар. науч …, 2013
2013
Практичне застосування удосконаленої методики розрахунку рівня економічної ефективності кредитування банками інноваційних проектів
О Файчук
Економіст, 16-18, 2013
2013
Инновационный процесс как движущая сила экономического роста
АМ Файчук, ОВ Файчук
Бизнес Информ, 66-70, 2013
2013
Дескриптивные модели участия банков в кредитовании инновационных проектов
Ф Ольга
Proceeding of materials of international Scientific-Practical Conference …, 2013
2013
Оцінка ефективності банківського кредитування інноваційних проектів в агропромисловому виробництві Київської області
Ф Ольга
Електронний фаховий журнал Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com …, 2013
2013
Методи оцінки фінансової ефективності банківського кредитування інноваційних проектів
ЛМ Худолій, ОВ Файчук
Інноваційна економіка, 240, 2013
2013
Сучасні тенденції розвитку пільгового банківського кредитування агропромислових підприємств Київської області
О Файчук
Економіст, 18-21, 2013
2013
Структуризація процесу банківського кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві.
ОВ Файчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
2013
Альтернативні варіанти участі банків у фінансуванні інноваційний проектів
Ф Ольга
ІІ Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20