Наталія Володимирівна Ізюмцева
Наталія Володимирівна Ізюмцева
ДВНЗ "УБС" ХННІ, факультет управління та фінансових технологій, кафедра менеджменту та СГД
Подтвержден адрес электронной почты в домене khibs.ubs.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Менеджмент: навч. посіб
НВ Дикань, ІІ Борисенко
К.: Знання, 2008
1362008
Управління персоналом в умовах економіки знань : монографія
ГМ Азаренкова, ОВ Босак, ОС Гирик, УЄ Гузар, ОВ Дубовик, ...
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S …, 2011
19*2011
Організація системи мотивації банківського персоналу в умовах посткризового розвитку економіки
НВ Ізюмцева, ГВ Мирончук
Менеджмент персоналу: Вісник Університету банківської справи Національного …, 2012
82012
Вплив корпоративної культури на діяльність банківської установи
Н Ізюмцева, Д Кац
Вісник НБУ 200 (10), 25-30, 2012
52012
Моделювання та організація проведення ре інжинірингу бізнес-процесів у банківській системі
НВ Ізюмцева, АВ Лічнаровська, ГВ Мирончук
Вісник УБС НБУ (м. Київ) 10 (1), 160-168, 2011
52011
Організаційна та фінансова структури сучасного банку: тенденції створення та функціонування
ГМ Азаренкова, ДН В.
Регіональна економіка -Львів, 161-167, 2007
32007
Інноваційні методи пошуку персоналу
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева
22017
Тайм-менеджмент як основа ефективного функціонування сучасного підприємства
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева, ВВ Недождій, ВВ Недождий
12018
ОСОБЛИВОСТі ПОБУДОВИ МОТИВАЦіЙНОГО ПРОЦЕСУ В БАНКУ (НА ПРИКЛАДі ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК")
НВ Ізюмцева, РІ Коршунов
Бизнес Информ, 2017
12017
Проблемні питання кадрової політики сучасного банку
НВ Ізюмцева, ВО Понамаренко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України 16 (1 …, 2013
12013
Удосконалення системи мотивації в посткризовий період розвитку банківських установ
НВ Ізюмцева, НМ Леуш
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник …, 2011
12011
Антикризове управління персоналом банку
НВ Ізюмцева, РП Лісна, АМ Ісаян
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 9 (2), 52-56, 2010
12010
Соціально-психологічні аспекти управління змінами
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева, ОО Гринько, АА Гринько
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019
2019
Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева, ВВ Мальований, ВВ Малеваный
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019
2019
Модель інноваційного менеджменту як основа стратегічного розвитку підприємства
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева, ВВ Олійник, ВВ Олейник
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019
2019
Управління змінами на сучасному етапі розвитку підприємства ПАТ “Куп’янський МКК”
АА Писаренко, НВ Ізюмцева
Wyższa Szkoła Społeczno Gospodarcza w Przeworsku, 2019
2019
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИННИКИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
МВ Панченко, НВ Ізюмцева
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА …, 2018
2018
Менеджмент: планування на підприємстві
КВ Максименко, НВ Ізюмцева
Видавництво" Молодий вчений", 2018
2018
Проблеми системи управління персоналом на сучасному підприємстві
АО Руденко, НВ Ізюмцева
Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2018
2018
Стратегія реалізації організаційних змін
НВ Ізюмцева, ЄЄ Кейлер
Бизнес Информ, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20