Наталія Володимирівна Ізюмцева
Наталія Володимирівна Ізюмцева
ДВНЗ "УБС" ХННІ, факультет управління та фінансових технологій, кафедра менеджменту та СГД
Подтвержден адрес электронной почты в домене khibs.ubs.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Менеджмент: навч. посіб
НВ Дикань, ІІ Борисенко
К.: Знання, 2008
1502008
Управління персоналом в умовах економіки знань : монографія
ГМ Азаренкова, ОВ Босак, ОС Гирик, УЄ Гузар, ОВ Дубовик, ...
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S …, 2011
19*2011
Організація системи мотивації банківського персоналу в умовах посткризового розвитку економіки
НВ Ізюмцева, ГВ Мирончук
Менеджмент персоналу: Вісник Університету банківської справи Національного …, 2012
82012
Моделювання та організація проведення ре інжинірингу бізнес-процесів у банківській системі
НВ Ізюмцева, АВ Лічнаровська, ГВ Мирончук
Вісник УБС НБУ (м. Київ) 10 (1), 160-168, 2011
52011
Вплив корпоративної культури на діяльність банківської установи
Н Ізюмцева, Д Кац
Вісник НБУ 200 (10), 25-30, 2012
42012
Організаційна та фінансова структури сучасного банку: тенденції створення та функціонування
ГМ Азаренкова, ДН В.
Регіональна економіка -Львів, 161-167, 2007
32007
Інноваційні методи пошуку персоналу
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева
22017
Антикризове управління персоналом банку
НВ Ізюмцева, РП Лісна, АМ Ісаян
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 9 (2), 52-56, 2010
22010
Тайм-менеджмент як основа ефективного функціонування сучасного підприємства
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева, ВВ Недождій, ВВ Недождий
12018
Проблемні питання кадрової політики сучасного банку
НВ Ізюмцева, ВО Понамаренко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України 16 (1 …, 2013
12013
Удосконалення системи мотивації в посткризовий період розвитку банківських установ
НВ Ізюмцева, НМ Леуш
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник …, 2011
12011
Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності банків
НВ Ізюмцева, ЄА Олефір
НТУ" ХПІ", 2010
12010
АДАПТИВНИЙ СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗМІН
НВ Ізюмцева
MODERN APPROACHES TO THE INTRODUCTION OF SCIENCE INTO PRACTICE, 434, 2020
2020
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
НВ Ізюмцева, ЄС Іванова
MODERN APPROACHES TO THE INTRODUCTION OF SCIENCE INTO PRACTICE, 424, 2020
2020
Соціально-психологічні аспекти управління змінами
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева, ОО Гринько, АА Гринько
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019
2019
Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева, ВВ Мальований, ВВ Малеваный
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019
2019
Модель інноваційного менеджменту як основа стратегічного розвитку підприємства
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева, ВВ Олійник, ВВ Олейник
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019
2019
Управління змінами на сучасному етапі розвитку підприємства ПАТ “Куп’янський МКК”
АА Писаренко, НВ Ізюмцева
Wyższa Szkoła Społeczno Gospodarcza w Przeworsku, 2019
2019
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИННИКИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
МВ Панченко, НВ Ізюмцева
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА …, 2018
2018
Менеджмент: планування на підприємстві
КВ Максименко, НВ Ізюмцева
Видавництво" Молодий вчений", 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20