Підписатись
Наталія Володимирівна Ізюмцева
Наталія Володимирівна Ізюмцева
Каразінський банківський інститут, кафедра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Менеджмент: навч. посіб
НВ Дикань, ІІ Борисенко
К.: Знання, 2008
2832008
Управління персоналом в умовах економіки знань : монографія
ГМ Азаренкова, ОВ Босак, ОС Гирик, УЄ Гузар, ОВ Дубовик, ...
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S …, 2011
35*2011
Інноваційні методи пошуку персоналу
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева
152017
Роль лідерства в системі управління персоналом на підприємстві
МО Єфименко, МА Ефименко, НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018
142018
Організація системи мотивації банківського персоналу в умовах посткризового розвитку економіки
НВ Ізюмцева, ГВ Мирончук
Менеджмент персоналу: Вісник Університету банківської справи Національного …, 2012
102012
Тайм-менеджмент як основа ефективного функціонування сучасного підприємства
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева, ВВ Недождій, ВВ Недождий
92018
Вплив корпоративної культури на діяльність банківської установи
Н Ізюмцева, Д Кац
Вісник НБУ 200 (10), 25-30, 2012
82012
Моделювання та організація проведення ре інжинірингу бізнес-процесів у банківській системі
НВ Ізюмцева, АВ Лічнаровська, ГВ Мирончук
Вісник УБС НБУ (м. Київ) 10 (1), 160-168, 2011
72011
Механізм підвищення відповідальності працівників
НВ Ізюмцева, Р Агавердієв
Економічний розвиток країни в умовах євроінтеграції: збірник тез міжнародної …, 2016
52016
Організаційна та фінансова структури сучасного банку: тенденції створення та функціонування
ГМ Азаренкова, ДН В.
Регіональна економіка -Львів, 161-167, 2007
42007
Система мотивації праці персоналу банку
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева, ІА Данильченко, ИА Данильченко
22018
Напрямки покращення сучасної моделі корпоративної культури в банку
НВ Ізюмцева, ОМ Калмикова
Бізнес інформ, 275-279, 2012
2*2012
Антикризове управління персоналом банку
НВ Ізюмцева, РП Лісна, АМ Ісаян
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 9 (2), 52-56, 2010
22010
Адаптивний стиль управління в умовах змін
НВ Ізюмцева
MODERN APPROACHES TO THE INTRODUCTION OF SCIENCE INTO PRACTICE, 434, 2020
12020
аналІз ВплиВу кІлькІСних Та якІСних факТОрІВ на функцІОнуВання кОрпОраТиВнОї кульТури перСОналу
Н Ізюмцева, Д Крамаренко
Молодий вчений, 502-506, 2019
12019
Стратегія реалізації організаційних змін
НВ Ізюмцева, ЄЄ Кейлер
Бизнес Информ, 297-301, 2018
12018
Аналіз проблем професійного навчання персоналу на виробництві
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева, ОО Рудь, ЕА Рудь
12018
Особливості побудови мотиваційного процесу в банку (на прикладі ПАТ КБ" ПриватБанк")
НВ Ізюмцева, РІ Коршунов
Бизнес Информ, 472-477, 2017
12017
Проблемні питання кадрової політики сучасного банку
НВ Ізюмцева, ВО Понамаренко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України 16 (1 …, 2013
12013
Удосконалення системи мотивації в посткризовий період розвитку банківських установ
НВ Ізюмцева, НМ Леуш
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник …, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20