Длугопольський Олександр
Длугопольський Олександр
Verified email at tneu.edu.ua
TitleCited byYear
Теорія економіки державного сектора: навч. посіб.
ОВ Длугопольський
К.: Професіонал 592, 2007
872007
Кластерна модель розвитку промислового виробництва регіону як фактор ефективних структурних реформ
О Длугопольський
Економічний Часопис-XXI, 28-35, 2003
752003
Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій: монографія
ОВ Длугопольський
Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ 632, 164, 2011
432011
Публічний сектор і державна політика в демократичному суспільстві: Монографія
АФ Мельник, ОВ Длугопольський
Тернопіль: Економічна думка, 2008
312008
Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України
ОВ Длугопольський, АЮ Жуковська
Актуальні проблеми економіки, 43-49, 2012
252012
Політекономія публічного сектора: західні орієнтири
Длугопольський
Економічна теорія: Науковий журнал, 3-16, 2006
21*2006
Інноваційна діяльність як невід'ємна складова політики структурних перетворень в індустріальному виробництві: світовий досвід та українська специфіка
О Длугопольський
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 75, 2001
202001
Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України
І Длугопольський
Економіка України, 13-24, 2012
192012
Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін
АФ Мельник, ГЛ Монастирський, ТЛ Желюк, АЮ Жуковська, АЮ Васіна, ...
Економічна думка, 2009
162009
Реформування суспільного сектору економіки та нові підходи до управління публічними фінансами
ОВ Длугопольський
Derz︠h︡avna navchalʹna-naukova ustanova" Akademii︠a︡ finansovoho upravlinni︠a︡", 2012
152012
Охорона здоров’я в системі глобальних суспільних благ: міжнародні зіставлення
Длугопольський
Економічна теорія, 83-97, 2011
152011
Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці
ОВ Длугопольський
Фінанси України, 11-22, 2008
142008
Публічні фінанси за умов фінансово-економічної кризи та трансформації світової економіки
ОВ Длугопольський
Фінанси України, 106-121, 2012
132012
Фіскальна консолідація як реакція на світову фінансово-економічну кризу: особливості застосування правил і норм в країнах ЄС та Латинської Америки
Длугопольський
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія…, 0
13*
Роль социального капитала в совершенствовании развития социально-экономических систем
АВ Длугопольский
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований) 5 (3), 2013
122013
Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення
М Длугопольський, Мельник
Тернопіль: Економічна думка, 2003
11*2003
Інституційний вимір розвитку соціального капіталу: теоретико-методичні та прикладні аспекти
ОВ Длугопольський
Економіка України, 17-29, 2012
102012
Макроекономіка та макроекономічна політика
АФ Мельник, ТЛ Желюк, ОВ Длугопольський, ОВ Панухник
К.: Знання, 2008.–699 с, 2008
102008
Економіка добробуту та критерії її оцінки: політекономічний підхід
ОВ Длугопольський
Наука й економіка: наук.-теорет. журн.–2007.–Вип 3 (7), 5-20, 2007
102007
“ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР” VERSUS “ПРИВАТНИЙ СЕКТОР”: СИНЕРГІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО
ОВ Длугопольський
Світ фінансів, 74-94, 2017
82017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20