Длугопольський Олександр
Длугопольський Олександр
Verified email at tneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія економіки державного сектора: навчальний посібник
ОВ Длугопольський
К.:«ВД «Професіонал, 2007
912007
Кластерна модель розвитку промислового виробництва регіону як фактор ефективних структурних реформ
О Длугопольський
Економічний Часопис-XXI, 28-35, 2003
772003
Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій: моногр.
ОВ Длугопольський
Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ 632, 164, 2011
472011
Публічний сектор і державна політика в демократичному суспільстві: монографія
АФ Мельник, ОВ Длугопольський
Тернопіль: Економічна думка, 2008
352008
Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України
ОВ Длугопольський, АЮ Жуковська
Актуальні проблеми економіки, 43-49, 2012
232012
Інноваційна діяльність як невід'ємна складова політики структурних перетворень в індустріальному виробництві: світовий досвід та українська специфіка
О Длугопольський
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 75, 2001
222001
Роль социального капитала в совершенствовании развития социально-экономических систем
АВ Длугопольский
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований) 5 (3), 2013
202013
Політекономія публічного сектора: західні орієнтири
Длугопольський
Економічна теорія: Науковий журнал, 3-16, 2006
20*2006
Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України
І Длугопольський
Економіка України, 13-24, 2012
192012
Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін
А Мельник, Г Монастирський, А Васіна, Т Желюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 121-129, 2009
182009
Фіскальна консолідація як реакція на світову фінансово-економічну кризу: особливості застосування правил і норм в країнах ЄС та Латинської Америки
Длугопольський
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 0
17*
Історія економіки і економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст.:[навч. посіб.]/За ред. ВВ Козюка, ЛА Радіонової
ВВ Козюк
К.: Знання 566, 2011
162011
Охорона здоров’я в системі глобальних суспільних благ: міжнародні зіставлення
Длугопольський
Економічна теорія, 83-97, 2011
162011
Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці
ОВ Длугопольський
Фінанси України, 11-22, 2008
152008
Макроекономіка та макроекономічна політика
АФ Мельник, ТЛ Желюк, ОВ Длугопольський, ОВ Панухник
К.: Знання, 2008.–699 с, 2008
142008
Реформування суспільного сектору економіки та нові підходи до управління публічними фінансами
ОВ Длугопольський
Derz︠h︡avna navchalʹna-naukova ustanova" Akademii︠a︡ finansovoho upravlinni︠a︡", 2012
132012
Публічні фінанси за умов фінансово-економічної кризи та трансформації світової економіки
ОВ Длугопольський
Фінанси України, 106-121, 2012
122012
Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення
М Длугопольський, Мельник
Тернопіль: Економічна думка, 2003
12*2003
Інституційний вимір розвитку соціального капіталу: теоретико-методичні та прикладні аспекти
ОВ Длугопольський
Економіка України, 17-29, 2012
112012
Економіка добробуту та критерії її оцінки: політекономічний підхід
ОВ Длугопольський
Наука й економіка: наук.-теорет. журн.–2007.–Вип 3 (7), 5-20, 2007
112007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20