Подписаться
Длугопольський Олександр
Длугопольський Олександр
ЗУНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія економіки державного сектора: навчальний посібник
ОВ Длугопольський
К.:«ВД «Професіонал, 2007
1122007
Кластерна модель розвитку промислового виробництва регіону як фактор ефективних структурних реформ
О Длугопольський
Економічний Часопис-XXI, 28-35, 2003
832003
Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій: моногр.
ОВ Длугопольський
Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ 632, 164, 2011
612011
Публічний сектор і державна політика в демократичному суспільстві: монографія
АФ Мельник, ОВ Длугопольський
Тернопіль: Економічна думка, 2008
442008
Ecological performance: ethnic fragmentation versus governance quality and sustainable development
S Koziuk, V., Hayda, Y., Dluhopolskyi, O., Kozlovskyi
Problemy Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development, 53-64, 2020
41*2020
Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України
ОВ Длугопольський, АЮ Жуковська
Актуальні проблеми економіки, 43-49, 2012
332012
Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України
І Длугопольський
Економіка України, 13-24, 2012
292012
Stringency of environmental regulations vs. global competitiveness: empirical analysis
Y Koziuk, V., Hayda, Y., Dluhopolskyi, O., Klapkiv
Economics and Sociology 12 (№4), 264-284, 2019
28*2019
Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін
АФ Мельник, ГЛ Монастирський, ТЛ Желюк, АЮ Жуковська, АЮ Васіна, ...
Економічна думка, 2009
262009
Testing the fruitfulness of the institutional environment for the development of innovative-entrepreneurial universities in Ukraine
V Stavytskyy, A., Dluhopolskyi, O., Kharlamova, G., Karpuk, A., Osetskyi
Problems and Perspectives in Management 17 (4), 274-288, 2019
242019
Інноваційна діяльність як невід'ємна складова політики структурних перетворень в індустріальному виробництві: світовий досвід та українська специфіка
О Длугопольський
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 75, 2001
242001
Роль социального капитала в совершенствовании развития социально-экономических систем
АВ Длугопольский
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований) 5 …, 2013
222013
Політекономія публічного сектора: західні орієнтири
Длугопольський
Економічна теорія: Науковий журнал, 3-16, 2006
21*2006
Фіскальна консолідація як реакція на світову фінансово-економічну кризу: особливості застосування правил і норм в країнах ЄС та Латинської Америки
Длугопольський
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 0
21*
Regulations for returning labour migrants to Ukraine: international background and national limitations
Y Dluhopolskyi, O., Zatonatska, T., Lvova, I., Klapkiv
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 45-64, 2019
202019
Економіка добробуту та критерії її оцінки: політекономічний підхід
ОВ Длугопольський
Наука й економіка: наук.-теорет. журн.–2007.–Вип 3 (7), 5-20, 2007
202007
Реформування суспільного сектору економіки та нові підходи до управління публічними фінансами
ОВ Длугопольський
Derz︠h︡avna navchalʹna-naukova ustanova" Akademii︠a︡ finansovoho upravlinni︠a︡", 2012
192012
Using blockchain technology for boost cyber security
Y Farion, A., Dluhopolskyi, O., Banakh, S., Moskaliuk, N., Farion, M., Ivashuk
9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies …, 2019
18*2019
Реформа вищої освіти України: реалізація профільного закону в 2014–2016 рр
Є Ніколаєв, О Длугопольський
USAID Програма РАДА, 2016
182016
Історія економіки та економічної думки
ВВ Козюк, ЛА Родіонова, ЮІ Гайда, ОП Длугопольський, ОІ Заклекта, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
182015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20