Follow
Длугопольський Олександр
Длугопольський Олександр
ЗУНУ
Verified email at wunu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія економіки державного сектора: навчальний посібник
ОВ Длугопольський
К.:«ВД «Професіонал, 2007
1122007
Кластерна модель розвитку промислового виробництва регіону як фактор ефективних структурних реформ
О Длугопольський
Економічний Часопис-XXI, 28-35, 2003
832003
Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій: моногр.
ОВ Длугопольський
Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ 632, 164, 2011
612011
Публічний сектор і державна політика в демократичному суспільстві: монографія
АФ Мельник, ОВ Длугопольський
Тернопіль: Економічна думка, 2008
442008
Ecological performance: ethnic fragmentation versus governance quality and sustainable development
S Koziuk, V., Hayda, Y., Dluhopolskyi, O., Kozlovskyi
Problemy Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development, 53-64, 2020
41*2020
Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України
ОВ Длугопольський, АЮ Жуковська
Актуальні проблеми економіки, 43-49, 2012
332012
Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України
І Длугопольський
Економіка України, 13-24, 2012
292012
Stringency of environmental regulations vs. global competitiveness: empirical analysis
Y Koziuk, V., Hayda, Y., Dluhopolskyi, O., Klapkiv
Economics and Sociology 12 (№4), 264-284, 2019
28*2019
Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін
АФ Мельник, ГЛ Монастирський, ТЛ Желюк, АЮ Жуковська, АЮ Васіна, ...
Економічна думка, 2009
262009
Testing the fruitfulness of the institutional environment for the development of innovative-entrepreneurial universities in Ukraine
V Stavytskyy, A., Dluhopolskyi, O., Kharlamova, G., Karpuk, A., Osetskyi
Problems and Perspectives in Management 17 (4), 274-288, 2019
242019
Інноваційна діяльність як невід'ємна складова політики структурних перетворень в індустріальному виробництві: світовий досвід та українська специфіка
О Длугопольський
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 75, 2001
242001
Роль социального капитала в совершенствовании развития социально-экономических систем
АВ Длугопольский
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований) 5 …, 2013
222013
Політекономія публічного сектора: західні орієнтири
Длугопольський
Економічна теорія: Науковий журнал, 3-16, 2006
21*2006
Фіскальна консолідація як реакція на світову фінансово-економічну кризу: особливості застосування правил і норм в країнах ЄС та Латинської Америки
Длугопольський
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 0
21*
Regulations for returning labour migrants to Ukraine: international background and national limitations
Y Dluhopolskyi, O., Zatonatska, T., Lvova, I., Klapkiv
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 45-64, 2019
202019
Економіка добробуту та критерії її оцінки: політекономічний підхід
ОВ Длугопольський
Наука й економіка: наук.-теорет. журн.–2007.–Вип 3 (7), 5-20, 2007
202007
Реформування суспільного сектору економіки та нові підходи до управління публічними фінансами
ОВ Длугопольський
Derz︠h︡avna navchalʹna-naukova ustanova" Akademii︠a︡ finansovoho upravlinni︠a︡", 2012
192012
Using blockchain technology for boost cyber security
Y Farion, A., Dluhopolskyi, O., Banakh, S., Moskaliuk, N., Farion, M., Ivashuk
9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies …, 2019
18*2019
Реформа вищої освіти України: реалізація профільного закону в 2014–2016 рр
Є Ніколаєв, О Длугопольський
USAID Програма РАДА, 2016
182016
Історія економіки та економічної думки
ВВ Козюк, ЛА Родіонова, ЮІ Гайда, ОП Длугопольський, ОІ Заклекта, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
182015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20