Джиган (Приймак) Олена Петрівна
Джиган (Приймак) Олена Петрівна
Дніпропетровський державний аграрний університет
Verified email at dsau.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив інгредієнтів автотранспортних викидів на стан пилку деяких квітникових рослин
ОП Приймак, ВП Бессонова
Інтродукція рослин, 36-40, 2007
42007
Вплив полістимуліну К на фотохімічну активність хлоропластів деяких видів декоративно-квіткових рослин за умов забруднення викидами автотранспорту
ОП Приймак
Питання біоіндикації та екології.–Запоріжжя, 78-87, 2008
32008
Оцінка стану примагістральних територій за зміною основних характеристик цвітіння деяких декоративних квітникових рослин
ОП Приймак
Biosystems Diversity 1 (15), 2007
32007
Вплив викидів автотранспорту на вуглеводний обмін у листках декоративних квітникових рослин
VP Bessonova, ОP Pryimak
Biosystems Diversity 14 (1), 12-21, 2006
32006
Фітоіндикація забруднення автотранспортом культур фітоценозів в межах Дніпропетровського мегаполісу
ОП Приймак
ступ. канд. біол. наук: 03.00. 16/Приймак Олена Петрівна, Дніпропетровський …, 0
2
Використання декоративних рослин в озелененні автошляхів Дніпропетровського мегаполісу
ОП Джиган
Питання біоіндикації та екології, 63-78, 2014
12014
Фітотоксичний вплив SO2, NO2 та іонів свинцю на вегетативні органи декоративних рослин
ОP Pryimak
Biosystems Diversity 20 (1), 78-83, 2012
12012
Вплив інгредієнтів автотранспортних викидів на стан асиміляційного апарату декоративних квітникових рослин
ОП Приймак, АМ Пугач
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Медицина, 118-124, 2012
12012
Вплив полістимуліну К на якість цвітіння декоративних квіткових рослин за умов забруднення довкілля
ВП Бессонова, ОЄ Іванченко, ОП Приймак
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2006
12006
Фізіологічні показники salix babilonica l. в придорожніх насадженнях
ОП Джиган
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2020
2020
Дендрофлора насаджень ПАТ Дніпровського агрегатного заводу м. Дніпро
ВП Бессонова, ОП Джиган
Питання біоіндикації та екології, 96-112, 2018
2018
Використання Juglans regia L. в озелененні примагістральних теритрій м. Павлоград
ОП Джиган, МІ Самарська
Publishing House «Education and Science», 2018
2018
Морфофізіологічні показники Rhus typhyna за дії викидів автотранспорту
Джиган
Biosystems diversity 25 (2), 102-107, 2017
2017
THE USE OF ADORNMENT PLANTS IN PLANTING OF GREENERY in highwayS within DNIPROPETROVSK MEGALOPOLIS
ОП Джиган
Питання біоіндикації та екології, 63-78, 2014
2014
Вплив інгредієнтів викидів автотранспорту на анатомічну будову листків Tagetes patula L. та Salvia splendens Ker.-Gawl. в умовах Дніпропетровського мегаполісу
ОП Джиган
Питання біоіндикації та екології, 103-120, 2014
2014
ANALYSIS CHANGE OF CONTENTS CARBOHYDRATES IN STEM APICES, FLORAL MERISTEMS AND APICAL OF ORNAMENTAL PLANTS UNDER CONDITIONS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION DUE TO MOTOR-CAR EXHAUST
ВП Бессонова, ОП Приймак
Питання біоіндикації та екології, 90-104, 2011
2011
Assessment of territories next to the highways by blossoming of some ornamental flowering plants
ОP Pryimak
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology 15 (1), 119-127, 2006
2006
Роль дифузійних процесів при коливанні потенціалу мідного електрода в бромідному електроліті
АГ Ахметшин, БД Грищук, ОП Приймак, МС Зацерковний, АЄ Демид, ...
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006
2006
ВПЛИВ ВИКИДІВНАВТОТРАНСПОРТУ НА ВУГЛЕВОДНИИ ОБМІН У ЛИСТКАХ ДЕКОРАТИВНИХ КВІТНИКОВИХ РОСЛИН
ВП Беесонова, ОП Приймак
2006
Вплив викидів автотранспорту на вуглеводний обмін у листках декоративних квітникових рослин
ВП Бессонова, ОП Приймак
Biosystems Diversity 1 (14), 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20