Follow
Dmytro Pyrogov (Дмитро Пирогов, Дмитрий Пирогов)
Dmytro Pyrogov (Дмитро Пирогов, Дмитрий Пирогов)
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Кременчуцький національний університет)
Verified email at kdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Agricultural enterprises development strategy investment support in the field of animal husbandry in Ukraine
S Ishchenko, K Skrypniuk, D Pyrogov, T Tkach
SHS Web of Conferences 73, 01009, 2020
72020
Оцінка економічної безпеки підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
ОІ Маслак, ДЛ Пирогов, НЄ Гришко
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, 163-169, 2012
72012
Підвищення ефективності управління міжнародною конкурентоспроможністю продукції підприємств важкого автомобілебудування
КО Латишев, ДЛ Пирогов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
42014
Information analytical provision in formation of innovational projects portfolio of enterprises in the context of safety-oriented management
O Maslak, N Grishko, D Pirogov, M Maslak
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (33), 205-214, 2020
32020
Modern aspects of alternative energy in Ukraine
K Kryvonos, D Pyrogov, Y Shevchuk
2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2019
32019
Методика оцінки рівня конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств
КО Латишев, ДЛ Пирогов, ЮВ Караулова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
32014
Estimation of an enterprise’s economic security in foreign economic activities
D Pirogov, O Maslak, N Grishko
Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhayla …, 2012
32012
Assessment of the economic security of the enterprise during foreign economic activity
OI Maslak, DL Pirogov, NE Grishko
Bulletin of KrNU named after M. Ostrogradskyi. Is 3 (74), 163-169, 2012
32012
Моделювання і оцінка ефективності M&A угод в українській практиці
ДЛ Пирогов, ВВ Бала, ЯЮ Яковенко
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 46-49, 2017
22017
Дью Дилидженс как инструмент уменьшения риска в сделках по слиянию и поглощению
ДЛ Пирогов, ЯЮ Яковенко
Экономика и социум, 1043-1050, 2016
22016
Совершенствование свойств инструментальных материалов методами взрывной обработки
ВВ Драгобецкий, ДЛ Пирогов, ЕА Наумова
Севастопольский национальный технический университет, 2010
22010
Количественный анализ процесса резки листового металла в штампах
ВВ Драгобецкий, ОБ Марцинюк, ЕА Наумова, ДЛ Пирогов
ВІСНИК VISNIK, 2008
22008
Економічні інструменти балансування інтересів акціонерів у системі корпоративного управління промисловими підприємствами
ДЛ Пирогов
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
12015
Адміністрування зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства
ДЛ Пирогов
Вісник Університету банківської справи Національного Банку України, 55–61-55–61, 2013
12013
Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів промислового підприємства
ЮІ Шевчук, ДЛ Пирогов
Ефективна економіка, 2011
12011
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ
О Маслак, О Глазунова, Д Пирогов, І Титаренко, В Глазунов, В Гришко
Наука і техніка сьогодні, 2023
2023
Оптимізація електронного документообігу та інформаційної забезпеченості діджитал-управління бізнес-процесами за допомогою прикладного програмного забезпечення
О Маслак, Я Яковенко, Д Пирогов, Н Гришко, В Маслак
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2023
2023
ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ЯК МЕЙНСТРИМ СУЧАСНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
T Маслак О.І., д.е.н., проф., Маслак М.В., к.е.н., Пирогов Д.Л., к.т.н., доц ...
ХХХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та …, 2023
2023
DIGITALIZATION OF THE SOCIAL SPHERE OF UKRAINE: USE OF SPECIALIZED SOFTWARE BASED ON SYSTEMS THINKING
O MASLAK, Y YAKOVENKO, D PIROGOV, N GRISHKO, K POCHTOVIUK.
http://econ.kdu.edu.ua/files/files/Auspicia_2_2022.pdf, 2022
2022
The strategy of Ukraine's trade policy and forecast values of foreign economy indicators on the basis of foreign experience
PG Pererva, D Pyrogov
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20