Наталія Лісничук; Nataliуa Lisnychuk
Наталія Лісничук; Nataliуa Lisnychuk
завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії Тернопільського національного медичного
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Энтеросорбция: состояние вопроса и перспективы на будущее
ВГ Николаев, СВ Михаловский, АМ Олещук, НЕ Лисничук
Вісник проблем біології і медицини, 7-17, 2007
77*2007
Дослідження параметрів вільнорадикального окиснення та стан антиоксидантної системи білих щурів з експериментальним токсичним ураженням печінки
НЄ Лісничук
Вісн. пробл. біол. і мед.–2007.–Вип 2, 83-86, 2007
162007
Энтеросорбция: достижения, проблемы, перспективы
МА Андрейчин, ВВ Гебеш, МС Гнатюк, НЕ Сорока-Лисничук
Врачебное дело.- 1991.- № 9.- С. 12-19, 12-19, 1991
121991
Динаміка структурних змін дванадцятипалої кишки за умов експериментального панкреатиту
ОЯ Шутурма, НЄ Лісничук, КС Волков
Вісник морфології, 66-69, 2007
62007
Динаміка місцевих імунних реакцій клубової кишки білих щурів з експериментальним панкреатитом
НЕ Лісничук
Вісник проблем біол. та мед, 120-122, 2006
52006
Системний аналіз медичних наукових досліджень у динаміці патологічних процесів
ВП Марценюк, НЄ Лісничук, ІО Баранюк
Штучний інтелект, 66-72, 2004
52004
Імунопатологічні зміни при свинцевому коліті та їх медикаментозна корекція (експериментальне дослідження)
НЕ Лісничук, МС Гнатюк
Наукові записки Терноп.педагог. ун-ту. Серія: Біологія 2 (9), 36-42, 2000
5*2000
Вплив ентеросорбції на місцеві імунні процеси при токсичному ураженні товстої кишки
НЕ Сорока-Лісничук, МС Гнатюк
Фізіологічний журнал 45 (5), 85-90, 1999
5*1999
Ранозагоювальна дiя препарату" Ефiаль"/ГI Борщевський, МI Борщевська, НЕ Лiсничук
ГI Борщевский
Фарм. часопис, 29, 2013
42013
Ранозагоювальна дiя препарату" Ефiаль"/ГI Борщевський, МI Борщевська, НЕ Лiсничук
ГI Борщевский
Фарм. часопис, 29, 2013
42013
Структурні зміни дванадцятипалої кишки за умов гострого експериментального панкреатиту
НЕ Лісничук, ОЯ Шутурма, ОП Андріїшин
Мат-ли 1-ої Всеукр.конференції "Карповські читання: морфологічні і …, 2004
42004
Особливості змін біохімічних показників крові та показників ендогенної інтоксикації у щурів після поєднаної травми грудної клітки і стегна
СМ Гданський, НЄ Лісничук, ІЄ Герасимюк
Вісник проблем біології і медицини 3 (3), 2014
32014
Фактор антиоксидантного захисту–ефективний показник оцінки про-та антиоксидантних процесів в умовах експериментального канцерогенезу та його сорбційна корекція
НЄ Лісничук, ІЯ Демків, ОВ Чихира
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 124-126, 2013
32013
Корекція структурно-функціональних змін тонкої кишки при поєднаних патологіях органів панкреатобіліарної зони із застосуванням ентеросорбенту СДГ та магнітолазерного випромінювання
НЄ Лісничук
Вісник наукових досліджень, 110-113, 2010
32010
Морфометричний аналіз структурної перебудови стінки клубової кишки за умов токсичного ураження печінки в експерименті
НЕ Лісничук
Вісник проблем біології та медицини, 85-87, 2005
32005
Hepatoprotective Effect of Melatonin in Toxic Liver Injury in Rats
O Oleshchuk, Y Ivankiv, H Falfushynska, A Mudra, N Lisnychuk
Medicina 55 (6), 304, 2019
22019
HISTOLOGICAL CHANGES IN SPLEEN UNDER CONDITIONS OF TOXIC CARCINOGENESIS.
N Lisnychuk, Y Soroka, I Andrijchuk, Z Nebesna, K Volkov
Georgian medical news, 160-164, 2018
22018
Medical Education in Ukraine. Reality and Motion in European higher Educational space
NY Lisnychuk, LY Kovalchik, OM Oleshchuk, IY Sakharova
GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung 24, 2007
22007
Субмікроскопічні зміни компонентів стінки дванадцятипалої кишки при експериментальному панкреатиті
НЕ Лісничук, КС Волков
Biomedical and Biosocial Anthropology, 84-86, 2005
22005
Особливості локальних імунних реакцій при холециститі
МС Гнатюк, НВ Шамрай, НЕ Лісничук
Буковинський медичний вісник, 211-213, 2001
22001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20