Наталія Лісничук; Nataliуa Lisnychuk
Наталія Лісничук; Nataliуa Lisnychuk
завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії Тернопільського національного медичного
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Энтеросорбция: состояние вопроса и перспективы на будущее
ВГ Николаев, СВ Михаловский, АМ Олещук, НЕ Лисничук
Вісник проблем біології і медицини, 7-17, 2007
92*2007
Hepatoprotective effect of melatonin in toxic liver injury in rats
O Oleshchuk, Y Ivankiv, H Falfushynska, A Mudra, N Lisnychuk
Medicina 55 (6), 304, 2019
162019
Дослідження параметрів вільнорадикального окиснення та стан антиоксидантної системи білих щурів з експериментальним токсичним ураженням печінки
НЄ Лісничук
Вісн. пробл. біол. і мед.–2007.–Вип 2, 83-86, 2007
162007
Энтеросорбция: достижения, проблемы, перспективы
МА Андрейчин, ВВ Гебеш, МС Гнатюк, НЕ Сорока-Лисничук
Врачебное дело.- 1991.- № 9.- С. 12-19, 12-19, 1991
121991
РАНОЗАГОЮВАЛЬНА ДІЯ ПРЕПАРАТУ «ЕФІАЛЬ»™
ГІ Борщевський, НЄ Лісничук, КС Волков, МІ Борщевська
Фармацевтичний часопис, 2013
72013
РАНОЗАГОЮВАЛЬНА ДІЯ ПРЕПАРАТУ «ЕФІАЛЬ»™
ГІ Борщевський, НЄ Лісничук, КС Волков, МІ Борщевська
Фармацевтичний часопис, 2013
72013
Динаміка структурних змін дванадцятипалої кишки за умов експериментального панкреатиту
ОЯ Шутурма, НЄ Лісничук, КС Волков
Вісник морфології, 66-69, 2007
62007
Вплив ентеросорбції на місцеві імунні процеси при токсичному ураженні товстої кишки
НЕ Сорока-Лісничук, МС Гнатюк
Фізіологічний журнал 45 (5), 85-90, 1999
6*1999
Динаміка місцевих імунних реакцій клубової кишки білих щурів з експериментальним панкреатитом
НЕ Лісничук
Вісник проблем біол. та мед, 120-122, 2006
52006
Імунопатологічні зміни при свинцевому коліті та їх медикаментозна корекція (експериментальне дослідження)
НЕ Лісничук, МС Гнатюк
Наукові записки Терноп.педагог. ун-ту. Серія: Біологія 2 (9), 36-42, 2000
5*2000
Experimental Evaluation of the Effectiveness of Resveratrol as an Antioxidant in Colon Cancer Prevention
O Rytsyk, Y Soroka, I Shepet, Z Vivchar, I Andriichuk, P Lykhatskyi, L Fira, ...
Natural Product Communications 15 (6), 1934578X20932742, 2020
42020
Системний аналіз медичних наукових досліджень у динаміці патологічних процесів
ВП Марценюк, НЄ Лісничук, ІО Баранюк
Штучний інтелект, 66-72, 2004
42004
HISTOLOGICAL CHANGES IN SPLEEN UNDER CONDITIONS OF TOXIC CARCINOGENESIS.
N Lisnychuk, Y Soroka, I Andrijchuk, Z Nebesna, K Volkov
Georgian medical news, 160-164, 2018
32018
Experimental changes of organometric parameters of white rats' spleen in the induced oncogenesis
N Lisnychuk, I Andriichuk, Y Soroka
World of Medicine and Biology 3 ((61)), 134-138, 2017
32017
Особливості змін біохімічних показників крові та показників ендогенної інтоксикації у щурів після поєднаної травми грудної клітки і стегна
СМ Гданський, НЄ Лісничук, ІЄ Герасимюк
Вісник проблем біології і медицини 3 (3), 2014
32014
Фактор антиоксидантного захисту–ефективний показник оцінки про-та антиоксидантних процесів в умовах експериментального канцерогенезу та його сорбційна корекція
НЄ Лісничук, ІЯ Демків, ОВ Чихира
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 124-126, 2013
32013
Корекція структурно-функціональних змін тонкої кишки при поєднаних патологіях органів панкреатогепатобіліарної зони із застосуванням ентеросорбенту ГСГД та магнітолазерного …
НЄ Лісничук, ІЯ Демків, МІ Куліцька
Вісник наукових досліджень, 110-113, 2010
32010
Структурні зміни дванадцятипалої кишки за умов гострого експериментального панкреатиту
НЕ Лісничук, ОЯ Шутурма, ОП Андріїшин
Мат-ли 1-ої Всеукр.конференції "Карповські читання: морфологічні і …, 2004
32004
Маркери ендогенної інтоксикації та стан імунної системи в організмі білих щурів за умов хронічної неопластичної інтоксикації
ЮВ Сорока, ІЯ Демків, НЄ Лісничук
Таврический медико-биологический вестник, 2012
22012
Medical Education in Ukraine. Reality and Motion in European higher Educational space
NY Lisnychuk, LY Kovalchik, OM Oleshchuk, IY Sakharova
GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung 24, 2007
22007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20