Савула Марія Михайлівна
Савула Марія Михайлівна
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Математичне макромоделювання динамічних систем: теорія та практика
ЯМ Матвійчук
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000
232000
Туберкульоз
ММ Савула, ОЯ Ладний
Тернопіль: Укрмедкнига.–1998, 1999
131999
Моделирование взаимодействия легальной и теневой экономик на макроуровне
ВС Григоркив, ЛМ Буяк, ВК Паучок
Кибернетика и системный анализ, 127-136, 2008
112008
Туберкульоз і вагітність
ММ Савула, МІ Сахелашвілі, ЮІ Сливка
Тернопіль: ТДМУ, 2007
112007
Туберкульоз вагітних: перебіг, лікування
ММ Савула, МІ Сахелашвілі
Укр. пульмонол. ж, 60-62, 2004
112004
Регуляризація задачі ідентифікації макромоделей нелінійних динамічних систем методом редукції апроксимаційного базису
А Курганевич, Я Матвійчук
Теоретична електротехніка.–2000.–Вип 55, 31-36, 0
10
Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври
ММ Савула, ОЯ Ладний, НС Кравченко, ЮІ Сливка
Терно-піль: Укрмедкнига, 2000
82000
Туберкульоз і материнство
ММ Савула, МІ Сахелашвілі, ЮІ Сливка
Укр. пульмонологічний ж, 14-16, 2008
72008
Регуляризована ідентифікація динамічних прогностичних макромоделей
ЯМ Матвійчук, В Паучок
Теоретична електротехніка.–2003.–Вип 57, 13-18, 2004
72004
Химиотерапия деструктивного туберкулеза легких с применениями антиоксидантов и антигипоксантов
ММ Савула, НС Кравченко, АИ Познанский
Проблемы туберкулеза, 18-20, 1993
71993
Частота хіміорезистентного туберкульозу і ефективність його лікування у вагітних жінок
ММ Савула, МІ Сахелашвілі
Практ. мед, 41-44, 2005
62005
Метод визначення розподілу мікрочастинок за розмірами в дисперсних середовищах
ОІ Білий, ВБ Гетьман, ЯМ Матвійчук
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 23-26, 2001
62001
Формовияви української ментальності в контексті становлення правової держави
Н Гнасевич, І Гнасевич, В Паучок
Психологія і суспільство, 14-21, 2011
52011
Проблеми розвитку житлово-комунального господарства України та основні напрямки їх усунення
НМ Галазюк, СС Іваночко, АА Кіпершайн
Науковий вісник НЛТУ України 20 (6), 2010
52010
Біофізичні та математичні основи інструментальних методів медичної діагностики
ЄВ Сторчун, ЯМ Матвійчук
Видавництво" Растр-7", 2009
52009
Макромоделі гео-геліогенних величин, ідентифіковані за експериментальними даними
ЯМ Матвійчук, ВК Паучок
Модели рование, 114-118, 2008
52008
Результати лікування, перебіг вагітності і пологів у жінок, яким виконані операції з приводу туберкульозу
ММ Савула
Шпит. хірургія, 128-130, 2005
52005
Диференцiальна дiагностика захворювань легень i плеври/За ред. ММ Савули
ММ Савула, ОЯ Ладний, НС Кравченко, ЮI Сливка
52000
Параметризація математичних моделей еколого-економічних систем у просторі показників економічної структури суспільства, цін та забруднення довкілля
ВК Паучок, ЛМ Буяк, МВ Григорків
Інноваційна економіка, 329-334, 2013
42013
Особливості перебігу і результати лікування туберкульозу у вагітних і породіль
ММ Савула, МІ Сахеашвілі, ЮІ Сливка
Ук раїнський пульмонологічний журнал, 62-64, 2006
42006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20