Савула Марія Михайлівна
Савула Марія Михайлівна
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Математичне макромоделювання динамічних систем: теорія та практика
ЯМ Матвійчук
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000
272000
Туберкульоз
ММ Савула, ОЯ Ладний
Тернопіль: Укрмедкнига.–1998, 1999
151999
Регуляризація задачі ідентифікації макромоделей нелінійних динамічних систем методом редукції апроксимаційного базису
А Курганевич, Я Матвійчук
Теоретична електротехніка.–2000.–Вип 55, 31-36, 0
12
Моделирование взаимодействия легальной и теневой экономик на макроуровне
ВС Григоркив, ЛМ Буяк, ВК Паучок
Кибернетика и системный анализ, 127-136, 2008
112008
Туберкульоз і вагітність
ММ Савула, МІ Сахелашвілі, ЮІ Сливка
Тернопіль: ТДМУ, 2007
112007
Туберкульоз вагітних: перебіг, лікування
ММ Савула, МІ Сахелашвілі
Укр. пульмонол. ж, 60-62, 2004
112004
Химиотерапия деструктивного туберкулеза легких с применениям антиоксидантов и антигипоксантов
ММ Савула, НС Кравченко, АИ Познанский
Проблемы туберкулеза, 18-20, 1993
91993
Частота хіміорезистентного туберкульозу і ефективність його лікування у вагітних жінок
ММ Савула, МІ Сахелашвілі
Практична медицина.–2005.–Т. ХІ, 41-43, 2005
82005
Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври
ММ Савула, ОЯ Ладний, НС Кравченко, ЮІ Сливка
Терно-піль: Укрмедкнига, 2000
82000
Регуляризована ідентифікація динамічних прогностичних макромоделей
ЯМ Матвійчук, В Паучок
Теоретична електротехніка.–2003.–Вип 57, 13-18, 2004
72004
Формовияви української ментальності в контексті становлення правової держави
Н Гнасевич, І Гнасевич, В Паучок
Психологія і суспільство, 14-21, 2011
62011
Проблеми розвитку житлово-комунального господарства України та основні напрямки їх усунення
НМ Галазюк, СС Іваночко, АА Кіпершайн
Науковий вісник НЛТУ України 20 (6), 2010
62010
Туберкульоз і материнство
ММ Савула, МІ Сахелашвілі, ЮІ Сливка
Укр. пульмонологічний ж, 14-16, 2008
62008
Результати лікування, перебіг вагітності і пологів у жінок, яким виконані операції з приводу туберкульозу
ММ Савула
Шпит. хірургія, 128-130, 2005
62005
Метод визначення розподілу мікрочастинок за розмірами в дисперсних середовищах
ОІ Білий, ВБ Гетьман, ЯМ Матвійчук
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 23-26, 2001
62001
Біофізичні та математичні основи інструментальних методів медичної діагностики
ЄВ Сторчун, ЯМ Матвійчук
Видавництво" Растр-7", 2009
52009
Макромоделі гео-геліогенних величин, ідентифіковані за експериментальними даними
ЯМ Матвійчук, ВК Паучок
Модели рование, 114-118, 2008
52008
Диференцiальна дiагностика захворювань легень i плеври/За ред. ММ Савули
ММ Савула, ОЯ Ладний, НС Кравченко, ЮI Сливка
52000
Параметризація математичних моделей еколого-економічних систем у просторі показників економічної структури суспільства, цін та забруднення довкілля
ВК Паучок, ЛМ Буяк, МВ Григорків
Інноваційна економіка, 329-334, 2013
42013
Особливості перебігу і результати лікування туберкульозу у вагітних і породіль
ММ Савула, МІ Сахеашвілі, ЮІ Сливка
Ук раїнський пульмонологічний журнал, 62-64, 2006
42006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20