Іншаков Артур Євгенович / Artur Inshakov / Иншаков Артур Евгеньевич
Іншаков Артур Євгенович / Artur Inshakov / Иншаков Артур Евгеньевич
Старший викладач кафедри дошкільної освіти, Криворізький державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні засади дослідження колірної лексики в мовознавстві
АЄ Іншаков
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного …, 2013
132013
Основні засади дослідження колірної лексики в мовознавстві
АЄ Іншаков
Science and education a new dimension : Society for cultural and scientific …, 2013
13*2013
Кольоратив жовтий у староукраїнській мові (XI–XIII ст.)
АЄ Іншаков
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного …, 2012
3*2012
Кольоратив чорний у староукраїнській мові (XI – XIV ст.)
АЄ Іншаков
Дослідження з лексикології і граматики української мови: [Зб. наук. праць …, 2011
32011
Історія кольоративів української мови : [монографія]
АЄ Іншаков
за ред. проф. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017
22017
КОЛЬОРАТИВ ЧОРНИЙ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (ХІ–ХІV ст.)
АЄ Іншаков
Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету …, 2011
22011
Професійна мобільність як один із критеріїв ефективності підвищення кваліфікації фахівців
А Іншаков
Педагогіка вищої та середньої школи 44, 198-203, 2015
12015
Компетентнісний підхід у підготовці фахівців дошкільної освіти (формування мовної, мовленнєвої, комунікативної компетенцій)
А Іншаков, І Іншакова
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 21-24, 2013
12013
Функціонування кольорономенів у фразеологізмах
І Іншакова, А Іншаков
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2019
2019
КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
ІО Іншакова, АЄ Іншаков
Записки з українського мовознавства 2 (26), 42-48, 2019
2019
ПРАГМАТИКА ФуНКцІОНуВАННя КОЛОРАТИВНОї ЛЕКсИКИ у суЧАсНОМу ФРАНКОМОВНОМу РЕКЛАМНОМу ДИсКуРсІ
Л КОККІНА, Г РОМАНКО
Південний архів (філологічні науки) 2 (72), 64-68, 2018
2018
КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»
І Іншакова, А Іншаков
Журнал «Український смисл», 2018
2018
Сутність понять «індивід», «особистість» дитини в науковій літературі в умовах модернізації дошкільної та початкової ланок освіти
АЄ Іншаков, ІА Осонова
Дошкільна освіта : проблеми, пошуки, інновації : збірник наукових і науково …, 2018
2018
Народознавчий підхід у соціальному вихованні дітей старшого дошкільного віку
АЄ Іншаков, ІЄ Іншакова
Дошкільна освіта : проблеми, пошуки, інновації : збірник наукових і науково …, 2018
2018
Кольорономени на позначення географічних та топографічних найменувань у пам’ятках середньоукраїнської та новоукраїнської мови
ІО Іншакова, АЄ Іншаков
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2017
2017
Похідні композити з кольорокомпонентом у пам’ятках середньоукраїнського періоду та нової української мови
АЄ Іншаков
Міжнародна наукова конференція «Восточнославянские языки и литературы в …, 2017
2017
Структура і семантика антропонімів із кольорокомпонентом
АЄ Іншаков
Регіональна науково-практична конференція «Філологічні обрії професора В. А …, 2017
2017
Історичний аспект вивчення кольоронайменувань у східнослов’янському мовознавстві
АЄ Іншаков
International research and practice conference «Сontemporary issues in …, 2017
2017
Вплив казок на пізнавальний розвиток дошкільників
АЄ Іншаков, ІЄ Іншакова
Підвищення якості освіти : стан, проблеми, перспективи : матеріли …, 2017
2017
Theoretikal bases of patriotic education of preschool children in psychological and pedagogical literature
АЄ Іншаков
Science and education, P. 69–74, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20