Підписатись
Kateryna Ladychenko
Kateryna Ladychenko
Інші іменаКатерина Ладиченко, Ладиченко, Катерина Іллівна, Ладиченко К.І.
State University of Trade and Economics
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційний потенціал України
АА Мазаракі, ТМ Мельник, ВВ Юхименко, ЛП Кудирко, КІ Ладиченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012
33*2012
Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / [А.А. Мазаракі, О.П. Корольчук, В.В. Юхименко, Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко та ін.]; за заг. ред. А.А …
КІ Ладиченко
К.: КНТЕУ, С. 478 - 499, 2010
33*2010
Індикатори вимірювання зовнішньоторговельної відкритості національної економіки
КІ Ладиченко
Економічний простір: Збірник наукових праць, С. 16 – 25, 2015
26*2015
Сучасні тенденції розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних послуг [Електронний ресурс]
КІ Ладиченко, ВВ Тронько
Ефективна економіка, 2015
262015
Посилення позицій України на міжнародних ринках креативних товарів; Класифікація країн за критерієм зовнішньоторговельної відкритості
АА Мазаракі, ТМ Мельник, ЛП Кудирко, КІ Ладиченко, ...
Зовнішня торгівля України: ХХI ст. моногр.;[за ред. АА Мазаракі], 296 - 316 …, 2016
16*2016
РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
К Ладиченко
Інвестиції: практика та досвід, 35-38, 2009
122009
Світовий ринок товарів та послуг
АА Мазаракі, ТМ Мельник, ЛП Кудирко, КІ Ладиченко, ...
К. : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2015
11*2015
Міжнародна економіка
АА Мазаракі, ТМ Мельник, КІ Ладиченко, ЛП Кудирко, ...
Київський національний торговельно-економічний університет, 2014
102014
Специфіка розвитку зовнішньоторгвельних зв'язків України у форматі СНД, ЄЕП, ГУАМ
КІ Ладиченко, АА Мазаракі, ВВ Юхименко, ТМ Мельник
Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів …, 2011
8*2011
Маркетинг відносин в управлінні підприємствами готельного господарства
КІ Ладиченко
72010
Еволюція сучасної концепції маркетингу
КІ Ладиченко
Вісник КНТЕУ (Фахове видання), м. Київ, С. 58-63, 2006
52006
Управління відносинами готельних підприємств зі споживачами: проблеми та перспективи розвитку
КІ Ладиченко
Маркетинг в Україні (Фахове видання), С.45-49, 2007
42007
Dynamic Modeling in Making Scientifically Grounded Business Decisions
T Kalna-Dubinyuk, K Ladychenko, L Syerova, M Kuchma, ...
Estudios de Economía AplicadaSpecial Issue: Development of a Market Economy …, 2021
32021
Напрями формування національної інноваційної системи на засадах стратегії SMART-спеціалізації
КІ Ладиченко
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, С. 82 – 88, 2015
32015
Індикатори оцінки інноваційного потенціалу національної економіки
КІ Ладиченко
Науковий вісник Буковинського державного фінансово – економічного …, 2015
32015
Основи правознавства : навчальний посібник
КІ Ладиченко, ВВ Ладиченко
Київ : Каннон, 2002
22002
Sequential analysis of variants as a new method of dynamic modeling in making scientifically grounded business decisions
T Kalna-Dubinyuk, KI Ladychenko, LP Syerova, M Kuchma, ...
Advances in Decision Sciences 27 (1), 1-22, 2023
12023
FEATURES OF TRADE FACILITATION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY
KI Ladychenko, JM Tunitska
STRATEGIC MANAGEMENT: GLOBAL TRENDS AND NATIONAL PECULIARITIES / Collective …, 2019
12019
Інвестиційна привабливість України в умовах поглиблення соціально-політичної кризи
КІ Ладиченко, ВВ Тронько
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (11 …, 2015
12015
Перспективи розвитку готельних консорціумів за умов глобалізації
КІ Ладиченко
Засновник–Українська академія зовнішньої торгівлі (УАЗТ) Видавець–Редакційно …, 2007
12007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20