Подписаться
Богдан Гузар
Богдан Гузар
Уманський національний університет садівництва, факультет економіки і підприємництва, кафедра фінансів і кредиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основні фактори впливу на конкурентоспроможність продукції
БС Гузар, ОС Цикалюк
Інноваційна економіка, 277-280, 2012
392012
Удосконалення оцінки, обліку та контролю використання земельних ресурсів у ринкових умовах
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2009
252009
Удосконалення бухгалтерського обліку земельних ресурсів і витрат на їхнє поліпшення в агроформуваннях
БС Гузар, НІ Загребельна, ЛЛ Головко
Економіка АПК, 133-137, 2007
222007
Формування звітності по земельних ресурсах сільськогосподарського призначення
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2010
162010
Облік капітальних витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення
РО Савченко, ОФ Ярмолюк
ЖДТУ, 2012
142012
Недоліки оновленого механізму справляння податку на прибуток підприємств
ПМ Боровик, БС Гузар, МС Приблуда
Молодий вчений, 35-38, 2015
92015
Особливості обліку поточних біологічних активів тваринництва
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2008
82008
Пряме оподаткування суб’єктів малого підприємництва
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, БС Гузар
Облік і фінанси, 81-87, 2013
72013
Проблеми обліку земельних ресурсів
БС Гузар
Кам'янець-Подільський: Збірник наукових праць Подільського державного …, 2009
72009
Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні
ЮМ Атаманчук, БС Гузар, ОВ Шупило
Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій], 3-7, 2015
62015
Проблеми майнового оподаткування в Україні
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2011
62011
Теоретичні і практичні проблеми оцінки біологічних активів за справедливою вартістю
БС Гузар
Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки …, 2009
62009
Удосконалення обліку продукції довгострокових біологічних активів тваринництва
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2008
62008
Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку
ОО Непочатенко, СМ Колотуха, ПМ Боровик, БС Гузар
Економіка АПК, 42-52, 2017
52017
Собівартість і проблеми калькуляції продукції скотарства
БС Гузар
Київ: Облік і фінанси АПК, 2010
52010
Облік земель та ефективності їх використання в умовах переходу до ринку
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2000
52000
Бюджетний контроль як складова бюджетного менеджменту та напрями його удосконалення
БС Гузар
Економіка та держава, 66-70, 2021
42021
Удосконалення обліку землі в орендно-пайових кооперативах
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 1997
41997
Місцеві збори в Україні: особливості справляння та перспективи подальшого розвитку
ПМ Боровик, БС Гузар, НВ Лиса, ДВ Поліщук
Молодий вчений, 123-126, 2015
32015
Специфіка обліку земель сільськогосподарського призначення
ММ Настенко, АО Максимчук
Інноваційна економіка, 312-314, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20