Богдан Гузар
Богдан Гузар
Уманський національний університет садівництва, факультет економіки і підприємництва, кафедра фінансів і кредиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення оцінки, обліку та контролю використання земельних ресурсів у ринкових умовах
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2009
232009
Удосконалення бухгалтерського обліку земельних ресурсів і витрат на їхнє поліпшення в агроформуваннях
БС Гузар, НІ Загребельна, ЛЛ Головко
Економіка АПК, 133-137, 2007
212007
Основні фактори впливу на конкурентоспроможність продукції
БС Гузар, ОС Циканюк
Інноваційна економіка, 277-280, 2012
162012
Облік капітальних витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення
РО Савченко, ОФ Ярмолюк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 185-186, 2012
142012
Формування звітності по земельних ресурсах сільськогосподарського призначення
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2010
132010
Удосконалення обліку продукції довгострокових біологічних активів тваринництва
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2008
72008
Недоліки оновленого механізму справляння податку на прибуток підприємств
ПМ Боровик, БС Гузар
Херсон: науковий журнал" Молодий вчений", 2015
62015
Пряме оподаткування суб’єктів малого підприємництва
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, БС Гузар
Облік і фінанси, 81-87, 2013
62013
Проблеми обліку земельних ресурсів
БС Гузар
Кам'янець-Подільський: Збірник наукових праць Подільського державного …, 2009
62009
Проблеми майнового оподаткування в Україні
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2011
52011
Собівартість і проблеми калькуляції продукції скотарства
БС Гузар
Київ: Облік і фінанси АПК, 2010
52010
Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні
ЮМ Атаманчук, БС Гузар, ОВ Шупило
Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій], 3-7, 2015
42015
Теоретичні і практичні проблеми оцінки біологічних активів за справедливою вартістю
БС Гузар
Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки …, 2009
42009
Особливості обліку поточних біологічних активів тваринництва
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2008
42008
Облік земель та ефективності їх використання в умовах переходу до ринку
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2000
42000
Удосконалення обліку землі в орендно-пайових кооперативах
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 1997
41997
Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку
ОО Непочатенко, СМ Колотуха, ПМ Боровик, БС Гузар
Економіка АПК, 42-52, 2017
22017
Вдосконалення механізмів справляння місцевих зборів в Україні
ПМ Боровик, БС Гузар, НВ Лиса
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 55-62, 2016
22016
Облік поточних біологічних активів тваринництва та витрат на їхнє перетворення
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2008
22008
Европейский и украинский опыт финансовой поддержки фермерской деятельности за счет налоговых инструментов
ЕА Непочатенко, ЕТ Прокопчук, БС Гузар
Финансы и кредит 23 (18 (738)), 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20