Подписаться
Богдан Гузар
Богдан Гузар
Уманський національний університет садівництва, факультет економіки і підприємництва, кафедра фінансів і кредиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основні фактори впливу на конкурентоспроможність продукції
БС Гузар, ОС Цикалюк
Інноваційна економіка, 277-280, 2012
232012
Удосконалення оцінки, обліку та контролю використання земельних ресурсів у ринкових умовах
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2009
232009
Удосконалення бухгалтерського обліку земельних ресурсів і витрат на їхнє поліпшення в агроформуваннях
БС Гузар, НІ Загребельна, ЛЛ Головко
Економіка АПК, 133-137, 2007
212007
Формування звітності по земельних ресурсах сільськогосподарського призначення
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2010
152010
Облік капітальних витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення
РО Савченко, ОФ Ярмолюк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 185-186, 2012
132012
Недоліки оновленого механізму справляння податку на прибуток підприємств
ПМ Боровик, БС Гузар, МС Приблуда
Молодий вчений, 35-38, 2015
92015
Пряме оподаткування суб’єктів малого підприємництва
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, БС Гузар
Облік і фінанси, 81-87, 2013
72013
Проблеми майнового оподаткування в Україні
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2011
62011
Проблеми обліку земельних ресурсів
БС Гузар
Кам'янець-Подільський: Збірник наукових праць Подільського державного …, 2009
62009
Удосконалення обліку продукції довгострокових біологічних активів тваринництва
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2008
62008
Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку
ОО Непочатенко, СМ Колотуха, ПМ Боровик, БС Гузар
Економіка АПК, 42-52, 2017
52017
Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні
ЮМ Атаманчук, БС Гузар, ОВ Шупило
Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій], 3-7, 2015
52015
Собівартість і проблеми калькуляції продукції скотарства
БС Гузар
Київ: Облік і фінанси АПК, 2010
52010
Особливості обліку поточних біологічних активів тваринництва
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2008
52008
Теоретичні і практичні проблеми оцінки біологічних активів за справедливою вартістю
БС Гузар
Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки …, 2009
42009
Облік земель та ефективності їх використання в умовах переходу до ринку
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2000
42000
Удосконалення обліку землі в орендно-пайових кооперативах
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 1997
41997
Специфіка обліку земель сільськогосподарського призначення
ММ Настенко, АО Максимчук
Інноваційна економіка, 312-314, 2013
22013
Облік поточних біологічних активів тваринництва та витрат на їхнє перетворення
БС Гузар
Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2008
22008
Розвиток інформаційних технологій на страховому ринку України.
ОВ Ролінський, БС Гузар, ЮВ Улянич, ОВ Пономаренко
Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва., 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20